Doradztwo zawodowe

Dla ósmoklasistów ->Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024.

Terminarz...Read More »


Dla ósmoklasistów -> oferty szkół ponadpodstawowych

LO Tuchów
http://www.lo-tuchow.pl/index.php/rekrutacja

CKZiU Tuchow
https://ckziu.tuchow.pl/

ZSOiZ Gromnik:
http://zsoiz.gromnik.pl/#

ZSO ( Szczepanik)

https://www.youtube.com/watch?v=nRFo-DdwNDU&feature=youtu.be
https://dniotwarteszkolyszczepanika.blogspot.com/
https://zso.tarnow.pl/index.php/rekrutacja/oferta-2018-2019

XVI LO
https://youtube.com/playlist?list=PLOKmUBUTW1VAYgg2DnF1TYN4d-HV1E5xM
https://www.facebook.com/16lotarnow/
https://www.instagram.com/xvilotarnow/
http://www.16lo.tarman.pl/

ZSEG
http://www.zseg.tarnow.pl/
https://sites.google.com/view/zsegwtarnowie/strona-g%C5%82%C3%B3wna?fbclid=IwAR1Cqma8MyR1KiWIJ_jwO-IsPtppiBAOKLOGRLTp8Pa4tJ2q6q6EyPpULKQ

ZST
http://zst-tarnow.pl/
https://www.zst-tarnow.pl/category/informator-osmoklasisty/

ZSP Ryglice
Read More »

Dla ósmoklasistów -> Najpopularniejsze zawody w Polsce, od a do z.

https://interviewme.pl/blog/lista-zawodow 

https://mapakarier.org/

http://zswaganowice.pl/attachments/article/185/02_tabela%20-%20Swiat%20zawodow.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=6TYKpA64ouc

http://spacerdokariery.pl/category/zawody/

https://interviewme.pl/blog/lista-zawodow

https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/54723/Alfabetyczny%20indeks%20zawod%C3%B3w%20do%20KZiS%20%28Dz.%20U.%2028.08.14%2C%20poz.%201145%29.pdf/d934d871-e988-482a-8000-2e0ac01b4687
...Read More »

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Tarnowie na rok szkolny 2021/2022

https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Edukacja/Rekrutacje-do-przedszkoli-i-szkol/Rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych?fbclid=IwAR1-wfKyNMxsIjrgh_XkOZZ9_dxTG3iHfwNecD07I2xzLLq4b5-fxMh4XcU

 

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika  w Tuchowie 

DRODZY ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH! Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie w roku szkolnym 2021/2022 proponuje Wam następujące profile kształcenia:

http://www.lo-tuchow.pl/index.php/rekrutacja?fbclid=IwAR1IGGxanjiTwpJfg9-i_-TQbFrSIKVhRpZZPasheT4_CLGddpJ89UNXbGY

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Tuchowie

https://ckziu.tuchow.pl/2021/03/08/oferta-edukacyjna-na-rok-szkolny-20212022/

 

...Read More »

Doradztwo zawodowe w ramach projektu - „SPINKA”

DORADZTWO ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU SPINKA
Przypominamy, że zajęcia w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II zostały zakończone w zeszłym roku szkolnym. Jednak zapraszamy na konsultacje indywidualne w szkole bądź przez Messenger po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.  

 

...Read More »

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie zapraszają uczniów klas ósmych Państwa szkoły do wzięcia udziału w Wirtualnym Dniu Otwartym w ZSEO.
W związku z panująca epidemią zrezygnowaliśmy z organizacji Dnia Otwartego w klasycznej formie. Mimo tego pragniemy zaprosić uczniów klas ósmych do naszej szkoły wykorzystując do tego współczesną...Read More »


Doradztwo zawodowe -> Zarządzenie MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie nowych terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych

Zachęcamy ósmoklasistów to zapoznania się zarządzeniem MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nowych terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych.

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-19-20-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-26-maja-2020-r/

 

Kalkulator punktów – jak obliczyć punkty do szkoły średniej?

...Read More »

Wirtualne Dni Otwarte Szkoły im. Szczepanika

Plakat LO (maj 2020)-1

Obecna sytuacja pandemiczna spowodowała, że uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, mają ograniczone możliwości uczestniczenia w utrwalonych dotychczas formach zapoznawania się z ofertą szkół ponadpodstawowych.

Szkoła Szczepanika, wychodząc na wprost potrzebom i oczekiwaniom ósmoklasistów, stworzyła dla Nich przestrzeń wirtualną, blog – DNI OTWARTE SZKOŁY SZCZEPANIKA, w której uczniowie...Read More »


Doradztwo zawodowe w naszej szkole

Linki do stron, na których znajdziesz informacje o zawodach

https://mapakarier.org/paths

https://zawodowi.com.pl/

https://barometrzawodow.pl/

 

Szkoły ponadpodstawowe w Tuchowie:

Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika http://www.lo-tuchow.pl/

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ( CKZiU)  http://ckziu.tuchow.pl/

 

Szkoły ponadpodstawowe powiatu tarnowskiego

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w...Read More »


Dla ósmoklasisty - oferty szkół ponadpodstawowych

Plakat LO (maj 2020)-1

 

Oferty edukacyjne szkół ponadpodstawowych.

Read More »

Modernizacja Doradztwa Zawodowego

Projekt  Modernizacja Doradztwa Zawodowego

https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe

Festiwale zawodów

https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe/festiwal-zawodow/festiwal-zawodow-2019

https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe/festiwal-zawodow/festiwal-zawodow-2018

https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe/festiwal-zawodow/festiwal-zawodow-2017

...Read More »

Doradztwo zawodowe w ramach projektu - „SPINKA”

Od 1 września 2017 roku w naszej szkole działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery, utworzony w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II, finansowany z funduszy unijnych.
W ramach projektu prowadzone są zajęcia indywidualne oraz warsztaty grupowe. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie formularza zgłoszenia.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i...Read More »

Doradztwo zawodowe w ramach projektu - „SPINKA”

Od 1 września 2017 roku w naszej szkole działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery, utworzony w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II, finansowany z funduszy unijnych.
W ramach projektu prowadzone są zajęcia indywidualne oraz warsztaty grupowe. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie formularza zgłoszenia.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i...Read More »

Doradztwo zawodowe w ramach projektu - „SPINKA”

Od 1 września 2017 roku w naszej szkole działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery, utworzony w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II, finansowany z funduszy unijnych.
W ramach projektu prowadzone są zajęcia indywidualne oraz warsztaty grupowe. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie formularza zgłoszenia.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i...Read More »

Doradztwo zawodowe w ramach projektu - „SPINKA”

Od 01.09.2017 r. w naszej szkole zostaje utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery, tzw. SPInKa, w ramach którego będą prowadzone zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego. Będą to zarówno warsztaty, jak również indywidualne poradnictwo dla uczniów z klasy drugiej i trzeciej gimnazjum. Zajęcia te prowadzić będzie pani Justyna Jaworska-Lipka. Warunkiem...Read More »