Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościKonkursy

Konkursy poświęcone twórczości księdza Jana Twardowskiego

XI SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

 POŚWIĘCONY TWÓRCZOŚCI

KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO

 I. Organizator: mgr Renata Gąsior (nauczyciel języka polskiego)

II. Cele konkursu:

– Popularyzacja wśród uczniów klas III – VI utworów księdza Jana Twardowskiego

– Odwoływanie się do nieprzemijających wartości poezji księdza Jana Twardowskiego w duchu szacunku względem siebie nawzajem oraz świata przyrody

– Upowszechnienie sztuki recytatorskiej wśród uczniów

– Prezentacja dorobku artystycznego uczniów

III. Udział w konkursie:

– Uczestnikami w konkursie są uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie

– Każdy uczestnik prezentuje jeden tekst poetycki w czasie nieprzekraczającym 5 minut

– Teksty powinny być dobrane do możliwości interpretacyjnych wykonawcy

– Każda klasa zgłasza do udziału jednego lub dwóch uczniów

IV. Kryteria oceny:

 – Dobór repertuaru

– Dykcja

– Interpretacja utworu

– Kultura słowa

– Ogólny wyraz artystyczny

V. Przebieg konkursu:

 – Komisja konkursowa po przesłuchaniu uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas III – IV i IV- VI – wyłoni najlepszych recytatorów oraz przyzna wyróżnienia

– Najlepsi uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe oraz cząstkową ocenę celującą z języka polskiego i religii

– Nazwiska laureatów konkursu zostaną podane do wiadomości na apelu szkolnym, umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz opublikowane w ,,Tuchowskich Wieściach’’ i ,,Kurierze Tuchowskim’’

VI. Termin – 18 stycznia 2024 roku, godz. 12.30, sala nr 27

 

XI SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

POŚWIĘCONY TWÓRCZOŚCI

KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO

 

I. Organizator: mgr Renata Gąsior (nauczyciel języka polskiego)

II. Cele konkursu:

 – Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne

– Popularyzowanie wśród uczniów twórczości księdza Jana Twardowskiego

– Odwoływanie się do nieprzemijających wartości poezji księdza Jana Twardowskiego w duchu szacunku względem siebie nawzajem oraz świata przyrody

III. Zasady konkursu

  1. W konkursie biorą udział uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie.
  2. Każda klasa zgłasza 5 najlepszych prac.
  3. Format prac plastycznych powinien być nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
  4. Tematem pracy jest zilustrowanie wybranego wiersza księdza Jana Twardowskiego. Do pracy proszę o dołączenie tekstu wiersza.
  5. Technika prac jest dowolna: rysunek kredką, pastelami, farbami, tuszem, węglem,  collage (kolaż), witraż, wydzieranka – do wyboru przez uczestnika konkursu.
  6. Każdy uczestnik konkursu może oddać tylko jedną pracę.

Prace po konkursie stanowić będą własność organizatorów konkursu i nie zostaną zwrócone.

IV. Termin oddania prac – do 15 stycznia 2024 roku.

V. Rozstrzygnięcie konkursu – 18 stycznia 2024 roku.

– Najlepsi uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody oraz cząstkową ocenę celującą z plastyki i religii

– Nazwiska laureatów konkursu zostaną podane do wiadomości na apelu szkolnym, umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz opublikowane w ,,Tuchowskich Wieściach’’ i ,,Kurierze Tuchowskim’’

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

w obu konkursach!

 

Dziękuję za pomoc wychowawcom klas!

%d