Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościEco-green light for learning in travel

Nauczyciele na kursie “Smart Teachers Play More Outdoors”, realizowany w ramach projektu „Zielone światło dla uczenia w podróży” w programie Erasmus+

Pięcioro nauczycieli z naszej szkoły zakończyło właśnie siedmiodniowy kurs w Islandii, realizowany w ramach projektu Erasmus+ “Zielone światło dla uczenia w podróży”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Na kursie “Smart Teachers Play More Outdoors” organizacji Smart Teachers Play More nauczyciele zapoznawali się z innowacyjnymi metodami nauczania, których podstawą jest założenie, że w edukacji powinno wprowadzać się więcej aktywności zwalczających rutynę: elementów gry, dynamiki i ruchu, ćwiczeń sensorycznych, współpracy w grupie, a także nauki poza murami szkoły. Uczestnicy kursu mogli też doświadczyć zalet wprowadzania technik wyciszających i relaksacyjnych podczas zajęć. 
Nauczyciele zapoznali się również z dość odmiennym od naszego, islandzkim systemem edukacji. Odwiedzili jedną z tak zwanych “working schools”, w której dzieci i młodzież mogą w wakacje odpłatnie wykonywać pożyteczne  prace w swojej okolicy. A ponieważ Islandia słynie z proekologicznych rozwiązań i troski o środowisko naturalne (według Agencji Reuters, Reykjavik szczycił się niedawno tytułem jednego z najbardziej ekologicznych miast świata), wizyta na tej wyspie pozwoliła zaobserwować ciekawe rozwiązania proekologiczne, które mogą być wykorzystane w pracy. Oprócz zdobywania nowej wiedzy i umiejętności na kursie, dużą zaletą mobilności była możliwość rozwoju kompetencji językowych, cyfrowych i osobistych oraz szansa na odkrycie nowych miejsc i kultur. Rozwijająca była też współpraca w międzynarodowym gronie (w kursie uczestniczyli reprezentanci 18 krajów), która pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz kontaktów do wspólnej pracy w kolejnych projektach.
 
 
%d