Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościKonkursy

ŚWIATOWY DZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO  – KONKURS

Język angielski jest jednym z sześciu oficjalnych języków ONZ. Bywa określany jako pierwszy uniwersalny nowożytny język ludzkości, który ma swój własny dzień 23 kwietnia (dzień narodzin i śmierci Williama Shakespear’a). Z tej okazji, zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie.

Celem konkursu jest wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego i krajami anglojęzycznymi.

Zadaniem uczniów jest nagrać krótką reklamę promującą naukę języka angielskiego (ok.60sek). Możliwa jest praca grupowa – do 3 uczniów w zespole. Reklama powinna być w języku angielskim, dopuszcza się elementy języka polskiego niezbędne do zrealizowania pomysłu na reklamę.

Filmik należy podpisać: imiona i nazwiska uczestników, klasa oraz dostarczyć organizatorom na pendrivie do 22.04.2023. Dostarczając nagranie uczestnik zgadza się na jego publikację na stronie szkoły.

Laureaci najciekawszych prac otrzymają ocenę cząstkową 6 z języka angielskiego, dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Organizatorzy konkursu:

mgr Aneta Rzeszutko

mgr Katarzyna Stelmach

%d