Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Profilaktyka na miarę”

Miło nam poinformować, że Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Profilaktyka na miarę”.

Projekt „Profilaktyka na miarę” to działanie wspierające szkoły i placówki w obszarze wychowania i psychoprofilaktyki. Dotyczy realizacji szkolnej diagnozy i ewaluacji oraz przekładania wyników badań na rekomendacje i treści do programu wychowawczo-profilaktycznego.
Celem projektu jest także pilotaż platformy diagnostycznej on-line, zawierającej narzędzia do badania zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia: 

Profilaktyka na miarę

%d