Co by było gdyby, nie było PRL-u?

Projekt „Co by było gdyby, nie było PRL-u?” został zrealizowany na lekcjach historii w klasach ósmych. Jego celem było przybliżenie młodzieży wybranych aspektów życia codziennego minionej epoki.  Zgromadziliśmy sporo pamiątek z epoki.  Uczniowie odkryli je w domowych lamusach lub zostały udostępnione dzięki uprzejmości pracowników szkoły. Były to m.in.  stare dowody osobiste, książeczki wojskowe, legitymacje zakładów pracy, bilety, książeczki zdrowia.  Realizując kolejne etapy projektu, młodzież zastanawiała się do, czego służył prodiż,  kartki żywnościowe, czym był „ogonek” czy „Frania”. Uczniowie zdobywali również  informacje o powiedzeniach z osławionej epoki „życia na kredyt” Edwarda Gierka.  „Wytężając wzrok”, rozwiązywali łamigłówki z czasopisma kulturalno-społecznego „Przekrój”. Ciekawym doświadczeniem była próba napisania przy użyciu kalki przemówienia  z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Aby zrealizować to zadanie, młodzież otrzymała „poradnik wiecowy” powstały w okresie stanu wojennego, będący satyrą na ustrój PRL-u. Wybrani uczniowie odczytywali efekty pracy grupy, prezentując przy okazji modę PRL-u, m.in. mundurek szkolny, elegancki kostium „na prywatkę”, sukienki dnia codziennego.  Realizacja projektu przysporzyła wielu zabawnych sytuacji, podczas których młodzież doświadczyła klimatu epoki, którą wielu dorosłych do dziś  wspomina z nostalgią.

Beata Gut-Lisak

%d bloggers like this: