Wiosenne podchody w 1b.

21 marca dzieci z klasy 1b na wezwanie Pani Wiosny stawiły się punktualnie o godzinie 8.00, by uwolnić ją z Lodowej Krainy z rąk mroźnej Zimy. Dzieci wzięły udział w wiosennych podchodach na terenie szkoły i musiały odszukać wszystkie oznaki wiosny, które Pani Wiosna ukryła w różnych miejscach i na różnych piętrach szkoły. Pomogła im w tym mapa, na której zaznaczone były miejsca ukrycia kolejnych listów z zadaniami  od Pani Wiosny. Tylko ich prawidłowe wykonane pozwalało dzieciom ruszać w dalszą drogę. 

Zadania, które przed nimi czekały, nie należały do najprostszych! Puzzle, zagadki, rymowanki, piosenka, rzut kostką, obliczenia matematyczne, itp.

Na szczęście udało się uwolnić porwaną i już nad Tuchowem zaświeciło wiosenne słońce! 

Wszyscy szukajcie Pani Wiosny. A gdzie?… Jest w pąkach drzew i krzewów, w śpiewie ptaków, w zapachu kwiatów, w ich barwach…

%d bloggers like this: