Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościKonkursy

IV Szkolny Konkurs Recytatorski im. Kazimierza Karwata

REGULAMIN

IV SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

im. Kazimierza Karwata

  

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa  w Tuchowie

 koordynatorzy: Katarzyna Krupa i Anna Stanuch-Madej

Czytamy poezję po to,  „(…) –aby się wzruszyć, zachwycić, wzbogacić swą wiedzę i osobowość.” K. Karwat

 1. Cele konkursu
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
 • kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych,
 • promowanie talentów recytatorskich,
 • wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,
 • popularyzacja literatury pięknej.

2. Warunki uczestnictwa

IV Szkolny Konkurs Recytatorski im. Kazimierza Karwata adresowany jest do uczniów klas 6-8 SP w Tuchowie

3. Zasady i przebieg konkursu

Uczestnik konkursu ma wyrecytować dwa wiersze. Jeden utwór Kazimierza Karwata, drugi – innego poety, który pojawił się w tomikach poezji wydanych przez Liberum Arbitrium.(można dwa pana Karwata)

Czas występu nie może przekroczyć 7minut.

Kryteria oceny recytacji:

 • wybór utworu,
 • opanowanie pamięciowe utworu,
 • trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
 • kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie),
 • ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny, element ruchu, strój).

 

4. Termin:     29 marca 2022r     tj. wtorek

Miejsce: czytelnia biblioteki szkolnej

Godz. 13.30

5.Ocena i nagrody

Nagrodami w konkursie za I, II oraz III miejsce są książki. Wszyscy uczestnicy otrzymują oceny cząstkowe celujące z języka polskiego.

6. Postanowienia końcowe

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów zarejestrowanych podczas przebiegu konkursu oraz do zmian w terminach podanych w regulaminie.

%d