BohaterON – włącz historię!

Po raz kolejny wzięliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! Ma ona na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz zwrócenie uwagi na historię Polski XX wieku.  Akcja, która trwa od 2016 roku kształtuje postawy patriotyczne – szacunek do przeszłości, wrażliwość i zaangażowanie społeczne młodych ludzi. W tym roku udało się nam wysłać kilkadziesiąt pięknych kartek. Młodzież napisała w nich życzenia, pozdrowienia, podziękowania dla tych bohaterów,  którzy  narażając swoje życie w walce o ojczyznę, stali się wzorami do naśladowania.

Beata Gut-Lisak

%d bloggers like this: