PROJEKT CZYTELNICZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „READING IS MAGIC”

Adresaci: Uczniowie klas 2 szkoły podstawowej w Tuchowie

Projekt polega na wprowadzeniu dzieci w świat książek w języku angielskim. Podczas zajęć czytane będą książeczki z serii Pearson English Kids Readers. Po przeczytaniu książeczki i odsłuchaniu nagrania w wersji MP3, chętni uczniowie będą rozwiązywać test z zadaniami na rozumienie przeczytanego tekstu. Uczniowie, którzy najlepiej rozwiążą wszystkie testy, otrzymają nagrody oraz ocenę cząstkową 6 z języka angielskiego.

Cele projektu:

• zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego

• rozbudzenie pasji do nauki języka obcego

• poszerzenie zakresu słownictwa

• uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka

Organizator:

Aneta Rzeszutko

%d bloggers like this: