Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościPO WER III

Wyniki rekrutacji uczniów do projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów

Ogłaszamy wyniki rekrutacji uczniów do przedsięwzięcia „Poczuj się dobrze – zadbaj o zdrowe ciało i umysł” w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, współfinansowanego ze Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy są już wybrani, więc wkrótce możemy zacząć kolejny etap działań – zajęcia przygotowujące do mobilności.

Lista rankingowa zakwalifikowanych uczestników

%d