Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Czy warto czytać ,,Krzyżaków’’ i nie tylko? O sukcesie uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie

Za nami już III edycja MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO Czytam, znam, rozumiem dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

 

Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie oraz instytucje współpracujące: III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, Zakład Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Słowackiego w Tarnowie.

Celem konkursu jest propagowanie dobrej znajomości polskiej literatury i kultury, kształcenie wrażliwości  na piękno  ojczystego języka oraz szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej oraz wspieranie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W tym roku były to lektury: ,,Pan Tadeusz’’ (jest w każdej edycji), ,,Krzyżacy’’ oraz ,,Balladyna’’.

Z naszej szkoły do konkursu przystąpiło 12 uczniów z klas: VII b, VIII a i VIII b.

W etapie szkolnym młodzież mierzyła się z niełatwymi zadaniami.

Na podstawie cytatów należało rozpoznać bohaterów ,,Pana Tadeusza’’, wymienić cechy gatunkowe epopei. Jak również odpowiedzieć na pytania na podstawie podanego fragmentu i całej lektury. Wypisać środki stylistyczne i wyjaśnić ich rolę w tworzeniu przytoczonego opisu przyrody.

Objaśnić rolę Goplany w przebiegu zdarzeń w utworze Juliusza Słowackiego. W oparciu o wypowiedź Balladyny’’ scharakteryzować główną bohaterkę tragedii. Wykazać się znajomością faktów historycznych i zdarzeń oraz postaci w powieści Henryka Sienkiewicza.

Spotykaliśmy się w szkole podczas ferii szkolnych i na zajęciach online.

Do etapu finałowego ( 9 kwietnia) zakwalifikowało się 9 uczniów.

Konkurs odbył się online na platformie edukacyjnej III LO.

Pierwsza część miała formę testu, w drugiej uczniowie pisali trzy wypowiedzi argumentacyjne, m.in.:

  1. Juliusz Słowacki w „Balladynie” ukazał grę ludzkich uczuć, deprawującą siłę władzy i  chorobliwe ambicje. Uzasadnij tę opinię na odpowiednich przykładach.
  2. Uzasadnij pogląd, że siła wewnętrzna Juranda ze Spychowa przewyższała jego siłę i tężyznę fizyczną. Odwołaj się do przykładów z lektury.

Miło mi ogłosić, iż laureatem konkursu została Aleksandra Walocha, uczennica klasy VIII b. Ola od kilku lat bierze udział w konkursach polonistycznych i odnosi znaczące sukcesy.

Z dumą też ogłaszam, że finalistami konkursu zostali:

  1. Aleksander Szeląg (kl. 7 b)
  2. Julia Więcek (kl. 7 b)
  3. Milena Mazurkiewicz (kl. 8 a)
  4. Michał Gawryał ( kl. 8 b)
  5. Julia Kielawa (po raz drugi, kl. 8 b)
  6. Szymon Koncewicz ( kl. 8 b)
  7. Amelia Majcher (kl. 8 b)

 

Pochwały kieruję też do: Jakuba Madejskiego z kl. 7 b (etap wojewódzki), Zuzanny Bakulińskiej, Amalii Skulteckiej i Alicji Rojek z kl. 7 b za udział w etapie szkolnym.

 

29 kwietnia odbyło się podsumowanie konkursu online. Organizatorzy podkreślili bardzo wysoki poziom przygotowania uczniów oraz ich wiedzy i umiejętności literackich. Tym bardziej ten wielokrotny sukces cieszy, osiągnięty w tak trudnym czasie.

Dziękuję moim uczniom za ich wytrwałość, odpowiedzialność i pracowitość. Gratuluję rodzicom!

Laureaci i finaliści zdobywają punkty podczas  rekrutacji do szkoły średniej  (aktywności dodatkowe ucznia).

A co o konkursie sądzą jego uczestnicy?

Kiedy dowiedziałam się, że III LO w Tarnowie organizuje Małopolski Konkurs Czytelniczy ,,Czytam, znam, rozumiem”, bez wahania zgłosiłam moją chęć udziału w nim. W przygotowaniach pomagała nam pani Renata Gąsior. Zadania konkursowe nie były proste, więc kiedy dowiedziałam się, że zostałam laureatką, przez chwilę nie mogłam w to uwierzyć. Dzięki udziałowi w konkursie miałam okazję zapoznać się dokładnie z dziełami największych polskich poetów i pisarzy oraz  pogłębiłam moją wiedzę o języku polskim. Poświęciłam dużo czasu na przygotowanie się do konkursu, jednak zdecydowanie było warto.

Aleksandra Walocha

Z wielką chęcią przystąpiłam do tego konkursu, ponieważ był czymś nowym dla mnie. Chciałam bardzo sprawdzić się, jak mi pójdzie. Jeśli chodzi o przygotowania, były one naprawdę długie i wyczerpujące. Na każdej lekcji stacjonarnej czy online starałam się zapamiętać jak najwięcej szczegółów z tych trzech lektur.

Składam wielkie podziękowania dla pani mgr Renaty Gąsior, która bardzo zaangażowała się w cały konkurs i dużo nam pomogła.

Lepiej wspominam etap szkolny, ponieważ przeprowadzony został w sposób tradycyjny. Nie denerwowałam się tak, jak na etapie finałowym. Drugi etap konkursu odbył w nowej i nieznanej dla mnie do tej pory formie. Miałam kilka problemów technicznych, ale na szczęście finalnie wszystko udało mi się rozwiązać.

Na wieść, że zostałam finalistką, ucieszyłam się. Byłam naprawdę szczęśliwa i trochę zaskoczona. Nie sądziłam, że zdobyłam tyle punktów, aby zdobyć tytuł.
Posiadłam dużo nowej wiedzy, która przyda mi się na pewno w dalszych latach nauczania.

 Julia Więcek

 Bardzo się cieszę, że wziąłem udział w konkursie „Czytam, znam, rozumiem”. Dzięki niemu bardzo dobrze poznałem trzy wspaniałe utwory:  „Krzyżaków” H. Sienkiewicza, „Balladynę” J. Słowackiego i „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. Mogłem się wykazać wiedzą o postaciach, zdarzeniach, wątkach, motywach i problemach przedstawionych w tych książkach, a także napisać kilka twórczych prac. Tym sposobem pogłębiłem swoją znajomość literatury, co na pewno przyda mi się za rok na egzaminie. Konkurs uważam za bardzo przydatny. Chętnie wezmę w nim udział także w następnym roku.

Aleksander Szeląg

Udział w konkursie zaproponowała mi nauczycielka j. polskiego. Nie byłam przekonana,  czy to dobry pomysł. Mimo to zaczęłam przygotowania i spędziłam sporo czasu na czytaniu książek i przeglądaniu materiałów.

 Nie było to zajęcie moich marzeń, szczególnie w sobotnie wieczory, ale okazało się, że było warto. Nic nie wyrazi satysfakcji z osiągniętego wyniku.

Konkurs zarówno na etapie szkolnym, jak i finałowym przebiegł w miłej atmosferze. Na wieść, że zostałam finalistką konkursu, bardzo się ucieszyłam. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałam się takiego sukcesu.

Moim zdaniem udział w konkursie  podczas pandemii oszczędził nam stresu związanego z bezpośrednim kontaktem z obcymi ludźmi. A wartością dodaną są  przeżycia i doświadczenia oraz ogromna satysfakcja i zadowolenie z sukcesów wszystkich uczestników konkursu z naszej szkoły.

Milena Mazurkiewicz

 Do konkursu przygotowywałam  się bardzo chętnie. Uczestniczyłam w spotkaniach, które odbywały się w ferie i w inne dni. Sama też w domu czytałam książki i uczyłam się potrzebnych informacji. Gdy dowiedziałam się, że ponownie zostałam finalistką, bardzo się ucieszyłam. Zadania nie należały do łatwych.  Konkurs był dla mnie odskocznią od wirtualnego świata, mogłam spotkać się z kolegami i uczyć się. Zyskałam dużo wiedzy, którą postaram się wykorzystać też na egzaminie.

Chciałabym podziękować też pani Renacie Gąsior, która włożyła całe serce, aby dobrze przygotować nas do konkursu. Było warto…

Julia Kielawa 

 Konkurs był niewątpliwie bardzo trudny i wymagający. Dużo czasu poświęciłem na przygotowanie się do niego. Dzięki niemu przeczytałem trzy ciekawe lektury. Pozwolą mi one lepiej napisać wypracowanie na egzaminie ósmoklasisty. Uważam, iż czytanie jest niezbędne do powiększania wiedzy.

Szymon Koncewicz

            Dużo się przygotowywałam, więcej niż myślałam… Właściwie to dzięki temu konkursowi zdałam sobie sprawę, jak bardzo lubię „Krzyżaków”. A niegdyś nieosiągalny „Pan Tadeusz” został również kilkakrotnie przeczytany i co najważniejsze, zrozumiany.

Amelia  Majcher

 Do konkursu przygotowywaliśmy się podczas spotkań w szkole pod okiem naszej polonistki, pani Renaty Gąsior. Pogłębiliśmy naszą wiedzę na temat takich lektur, jak: ,,Pan,Tadeusz’’ Adama Mickiewicza, ,,Krzyżacy’’ Henryka Sienkiewicza i ,,Balladyna’’ Juliusza Słowackiego. Poszerzyliśmy wiedzę o zwyczajach rycerskich,  szlachcie polskiej i jej pojmowaniu i praktykowaniu sprawiedliwości.  Do konkursu przystąpiłem, aby uzupełnić i rozszerzyć swoją wiedzę na temat lektur potrzebnych do egzaminu. Poza tym już wcześniej czytanie tych lektur sprawiało mi przyjemność. Do tego motywacja naszej pani wpłynęła na mój udział w konkursie.

Pierwszy etap odbył się w naszej szkole. Na wieść o przeprowadzeniu etapu finałowego zdalnie byliśmy dość zdziwieni, ale przebiegł on sprawnie i bez zakłóceń. Zadania składały się z testu wyboru, sprawdzającego treść lektur, oraz  z wypowiedzi argumentacyjnych, w których należało wykazać się znajomością problematyki utworów i sprawnością pisania wypracowań.

            Gdy dowiedziałem się, że otrzymałem tytuł finalisty, byłem zaskoczony. W konkursie na pewno warto było wziąć udział, ponieważ mogłem sprawdzić swoją wiedzę przed egzaminem.  Jestem wdzięczny pani Renacie Gąsior za przygotowanie do konkursu i możliwość dodatkowego zaangażowania w czasie nauki zdalnej.

Michał Gawryał

Opracowała Renata Gąsior

%d