Świętuj DZIEŃ ZIEMI

22 kwietnia jest Dniem Ziemi nazywanym także Międzynarodowym Dniem Ziemi. Jest to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą. Ważnym jest budowanie wspólnej odpowiedzialności oraz uświadamianie ludziom zagrożeń związanych z rozwojem gospodarki. To także sposobność do zwiększenia świadomości wpływu jaki wywieramy na przyrodę i efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody, niszczenie naturalnych krajobrazów oraz globalne ocieplenie.

Świętuj DZIEŃ ZIEMI: idź na dwór, na pole, do lasu, do ogrodu, do parku… Obserwuj rośliny, zwierzęta, krajobrazy, pozytywną i negatywną działalność człowieka względem środowiska – zrób zdjęcia, stwórzmy album naszego fragmentu Ziemi. Więcej informacji uzyskasz od nauczycieli biologii, geografii i przyrody.

%d bloggers like this: