Podsumowanie nadesłanych prac uczniów klas IV w projekcie „Na Baśniowej Górze” za miesiąc marzec

 Zadania zaproponowane przez organizatorów na marzec i najciekawsze prace nadesłane przez uczniów.


  1. JĘZYK POLSKI/ANGIELSKI: z dostępnych w domu materiałów przygotuj strój wybranej postaci z baśni lub makietę zamku. Ważne, byś niczego nie kupował. Można wykorzystać ubrania, papier, tektury, folie i wszystko, na co Ci wyobraźnia pozwoli. Następnie zrób zdjęcie swojej pracy i podpisz (w podpisie stroju ma się pojawić nazwa postaci, dla której przewidziany jest strój oraz tytuł baśni, z jakiej pochodzi). Zdjęcie albo wydrukuj, albo przerysuj kontury tego, co na nim jest na kartkę A4 i podpisz części ubioru lub części zamku (pomieszczenia) w języku angielskim. Prześlij dwa zdjęcia – stroju lub zamku i ich opisu. Nie zapomnij podpisać prac!

Po raz kolejny uczniowie wykazali się niesamowitą kreatywnością konstruując z dostępnych środków zamki lub przygotowując stroje postaci baśniowych.

Za strój/twierdzę z podpisami w języku angielskim wyróżnieni zostają: Liliana Mikos, Nadia Sajdak, Amelia Szablowska, Hubert Surmacz, Szymon Wantuch z kl. 4a, Hubert Krawczyk, Wiktor Trzeciak oraz Bartosz Tabiś z kl. 4b.

  1. JĘZYK POSLKI/ANGIELSKI: narysuj komiks na podstawie wybranej baśni (pamiętaj, by się na nim podpisać). Ten komiks zrób również w wersji angielskiej. Pamiętaj o użyciu krótkich, prostych zdań. Komiks w wersji angielskiej nie musi mieć takiej samej treści jak komiks w wersji polskiej.

Wśród nadesłanych komiksów na wyróżnienie zasługują te przygotowane bezbłędnie, z uwzględnieniem cech gatunkowych. Do takich należą prace Szymona Wantucha, Amelii Szablowskiej z kl. IV a, Huberta Krawczyka, Wiktora Trzeciaka z kl. IVb, Mileny Bigi, Nikoli Wojtanowskiej z kl. IVc.

Za komiks w wersji angielskiej wyróżnieni zostali: Liliana Mikos, Amelia Szablowska, Szymon Wantuch z kl. 4a, Hubert Krawczyk, Wiktor Trzeciak 4b oraz Milena Biga z kl. 4c.

  1. MATEMATYKA: wymyśl 2 zadania matematyczne o treści nawiązującej do znanych Ci baśni. Każde zadanie zapisz starannie na oddzielnej kartce A4, rozwiąż je na tej kartce, zapisz odpowiedź. Ozdób kartkę w sposób nawiązujący do treści zadania, umieść też swoje nazwisko. Wykonaj zdjęcia, podpisz i wyślij.

Wyróżnieni zostali uczniowie, którzy pomysłowo przygotowali dwa zadania: Liliana Mikos, Nadia Sajdak, Amelia Szablowska, Hubert Surmacz, Szymon Wantuch z klasy 4 a, Gabriela Stokłosa z klasy 4 b, Milena Biga, Nikola Wojtanowska, Mikołaj Bryl z klasy 4 c.

Na koniec pragniemy wyróżnić dzieci, które zaangażowały się we wszystkie dotychczasowe zadania projektowe. Są to: Liliana Mikos, Nadia Sajdak, Amelia Szablowska, Szymon Wantuch z klasy 4a, Hubert Krawczyk, Wiktor Trzeciak z klasy 4b oraz Milena Biga, Mikołaj Bryl, Nikola Wojtanowska z klasy 4c.

 

Wszystkim gratulujemy i czekamy z niecierpliwością na Wasze kwietniowe prace!

 

%d bloggers like this: