„Na Baśniowej Górze”

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym „Na Baśniowej Górze”. Jest on adresowany do uczniów klas czwartych naszej szkoły, a udział w nim jest DOBROWOLNY.
W ramach projektu uczniowie będą otrzymywać dodatkowe zadania do wykonania. Tematem przewodnim są baśnie – te, poznawane w szkole, jak również te, z którymi uczniowie sami się zapoznają. Dlatego też wszystkie zadania będą związane z bohaterami i wydarzeniami baśniowymi. Na każdy miesiąc przewidujemy trzy zadania: z języka polskiego, angielskiego
i matematyki. Do projektu można dołączyć w każdej chwili. Uczniowie mogą wykonać wszystkie proponowane zadania lub tylko te, które ich zainteresowały. Dla dzieci, które zaangażują się we wszystkie zadania projektowe przewidziane są dodatkowe nagrody.

 

Cele projektu:

 • oderwanie dzieci od komputerów,
 • zaproponowanie im innej formy spędzenia wolnego czasu niż gry komputerowe,
 • rozwijania kreatywności,
 • możliwość działania wpływającego na poprawienie oceny z zachowania,
 • umożliwienie uczniom otrzymania dodatkowych ocen z tych 3 przedmiotów.

 

Zasady oceniania i sprawdzania prac projektowych:

 • Każde zadanie musi być odesłane w danym miesiącu.
 • Każde zadanie musi być odesłane w takiej ilości kopii, o jakiej jest mowa w poleceniu.
 • Każde zdjęcie musi być PODPISANE imieniem, nazwiskiem oraz klasą. Musi być również podany TYTUŁ BAŚNI I POSTAĆ, jaką praca/zdjęcie przedstawia.
 • Pod uwagę będą brane tylko pracy tych uczniów, którzy wykonali dokładnie polecenie zadania.
 • Każde zadanie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą, tak aby dane ucznia były widoczne na zdjęciu.
 • Widomości mailowe w TYTULE wiadomości muszą posiadać następujące informacje
  w kolejności: PRZEDMIOT, KLASA, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, MIESIĄC
  i NUMER ZADANIA.

 Prace należy przesyłać na adres: nabasniowejgorze@gmail.com

Dla uczniów, którzy wykonają wszystkie zadania, przewidziane są małe upominki 😊

Koordynatorzy projektu: Katarzyna Skrzyniarz, Paulina Stachura – Buś.

Poniżej przedstawiamy zadania na luty i marzec.

Luty:
1. JĘZYK POLSKI: wykonaj ze śniegu postać z dowolnej baśni. Wielkość „bałwana” nie jest istotna, ważne, by przedstawiał postać z dowolnej baśni. Zrób dwa zdjęcia – rzeźby śniegowej z podpisem (w podpisie ma się pojawić nazwa postaci oraz tytuł baśni, z jakiej pochodzi) oraz drugie zdjęcie – siebie ze swoją rzeźbą. Prześlij obydwa zdjęcia.

 1. JĘZYK POLSKI/ANGIELSKI: z dostępnych w domu zabawek stwórz scenkę (makietę) ilustrującą wybraną baśń. Niczego nie kupuj, wykorzystaj to, co masz w domu. Brakujące elementy można dorysować i dołączyć do makiety. Zrób 2 zdjęcia – jedno z podpisem (w podpisie ma się pojawić tytuł baśni), drugie z Tobą. Podpisz elementy makiety w języku angielskim przypinając/kładąc obok karteczki z nazwami. Prześlij obydwa zdjęcia.
 2. MATEMATYKA: narysuj baśniową krainę lub baśniową postać tak, aby na Twoim rysunku było jak najwięcej prostych prostopadłych i równoległych. Rysuj przy pomocy linijki i ekierki. Rysunek pokoloruj tak, aby linie prostopadłe i równoległe były dobrze widoczne. Nadaj swojej pracy tytuł, umieść w widoczny miejscu nazwisko autora, zrób zdjęcie i wyślij. Swoją pracę zachowaj. Kiedy wrócimy do szkoły, przekażesz ją swojej nauczycielce matematyki.

Marzec
1. JĘZYK POLSKI/ANGIELSKI: z dostępnych w domu materiałów przygotuj strój wybranej postaci z baśni lub makietę zamku. Ważne, byś niczego nie kupował. Można wykorzystać ubrania, papier, tektury, folie i wszystko, na co Ci wyobraźnia pozwoli. Następnie zrób zdjęcie swojej pracy i podpisz (w podpisie stroju ma się pojawić nazwa postaci, dla której przewidziany jest strój oraz tytuł baśni, z jakiej pochodzi). Zdjęcie albo wydrukuj, albo przerysuj kontury tego, co na nim jest na kartkę A4 i podpisz części ubioru lub części zamku (pomieszczenia) w języku angielskim. Prześlij dwa zdjęcia – stroju lub zamku i ich opisu. Nie zapomnij podpisać  prac!

 1. JĘZYK POSLKI/ANGIELSKI: narysuj komiks na podstawie wybranej baśni (pamiętaj, by się na nim podpisać). Ten komiks zrób również w wersji angielskiej. Pamiętaj o użyciu krótkich, prostych zdań. Komiks w wersji angielskiej nie musi mieć takiej samej treści jak komiks w wersji polskiej.
 2. MATEMATYKA: wymyśl 2 zadania matematyczne o treści nawiązującej do znanych Ci baśni. Każde zadanie zapisz starannie na oddzielnej kartce A4, rozwiąż je na tej kartce, zapisz odpowiedź. Ozdób kartkę w sposób nawiązujący do treści zadania, umieść też swoje nazwisko. Wykonaj zdjęcia, podpisz i wyślij.

Kiedy wrócimy do szkoły, przekażesz ją swojej nauczycielce matematyki.

 

Dalsza część zadania niebawem..

Zapraszamy do zabawy!

 

%d bloggers like this: