Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Powrót uczniów do nauki po feriach

Zgodnie z ostatnimi decyzjami Ministra Edukacji i Nauki, od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.  

Od 18 do 31 stycznia 2021 r. uczniowie klas IV-VIII pozostają w trybie pracy zdalnej, na zasadach obowiązujących dotychczas. 

 

Zmiany w organizacji dla uczniów klas I – III: 

Uczniowie klas 1a, 1b, 1c, 2a, 2c, 3c wchodzą do budynku szkoły wejściem od ul. Jana Pawła II. Zewnętrzną klatką schodową udają się na III piętro, gdzie znajdują się ich indywidualne szafki, następnie udają się do wyznaczonych sal. 

Uczniowie klas 2b, 2d, 3a, 3b wchodzą do budynku szkoły przez halę MOSiR (głównym wejściem) i wyznaczonym przejściem udają się do szatni szkolnej (w podziemiach). Następnie wewnętrzną klatką schodową udają się do wyznaczonych sal. 

Poszczególne oddziały mają zorganizowane zajęcia lekcyjne (z wyłączeniem wychowania fizycznego i informatyki) cały czas w jednej sali, zgodnie z przydziałem:

klasa 1a – sala 37

klasa 1b – sala 36

klasa 1c – sala 33

klasa 2a – sala 34

klasa 2b – sala 23

klasa 2c – sala 32

klasa 2d – sala 25

klasa 3a – sala 21

klasa 3b – sala 27

klasa 3c – sala 35  

W przypadku, gdy uczeń zapisany do świetlicy szkolnej przyjdzie do szkoły między 06:30 a 07:30 jest zobowiązany udać się do niej.

Szczegółowe, zaktualizowane procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 dla klas I – III, są zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumentacja

 

%d