Akcja Szkoła Pamięta

Jak co roku w czasie zbliżającego się Święta Zmarłych Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca uczniów do podjęcia działań związanych z upamiętnieniem historii małych ojczyzn, lokalnych bohaterów, ważnych rocznic. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią, MEN w tym roku proponuje podejmowanie działań wirtualnych i multimedialnych:

  • przygotowanie wystawy/gazetki ściennej poświęconej lokalnemu bohaterowi lub lokalnemu miejscu pamięci,
  • przygotowanie prac plastycznych nawiązujących do polskiej tradycji świąt zadusznych,
  • zorganizowanie konkursu literackiego lub plastycznego upamiętniającego ważne postaci lokalnej historii,
  • opracowanie prezentacji multimedialnej, która będzie mogła być wykorzystana podczas zajęć lekcyjnych poświęconych np. jakieś rocznicy lub postaci historycznej,
  • przygotowanie w formie prezentacji mapy miejsc pamięci z najbliższej okolicy,
  • opracowanie wirtualnego kalendarza na stronie szkoły, który będzie zawierał opisy i grafiki dotyczące ważnych wydarzeń historycznych,
  • odszukanie w domu pamiątek rodzinnych (zdjęcia, przedmioty) przekazywanych z pokolenia na pokolenie i przygotowanie prezentacji na ten temat,
  • wsparcie organizacji pomagających Polakom i Polonii za granicą.

Szkoła Podstawowa w Tuchowie bierze udział w akcji i PAMIĘTA. W ramach akcji uczniowie i nauczyciele podejmują szereg inicjatyw związanych z upamiętnieniem bohaterów, miejsc i wydarzeń związanych z naszą lokalną i ogólnonarodową historią. Sprzątamy cmentarze, odwiedzamy groby żołnierzy, wspominamy bohaterów na lekcjach wychowawczych. Młodzież z klasy VI c jeszcze przed przejściem na zdalne nauczanie udała się na pobliski cmentarz, aby zapalić symboliczną świeczkę dla bezimiennych żołnierzy spoczywających na tuchowskich cmentarzach.

 Zapraszamy wszystkie klasy do włączenia się w akcję.

%d bloggers like this: