Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Informacja dotycząca egzaminów ósmoklasisty

Na podstawie pisma otrzymanego dziś, tj. 15 czerwca 2020 r., od organu prowadzącego informujemy, że zamknięte pozostają wszystkie jednostki oświatowe w terminie od 05 do 19 czerwca 2020 r.

Mimo zamknięcia wszystkich jednostek oświatowych, egzaminy dla uczniów ósmych klas odbywają się bez zmian w dniach 16 – 18 czerwca 2020 roku, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Zgodnie z informacją z PSSE w Tarnowie, uczniowie objęci kwarantanną nie mogą w tym czasie przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, gdyż nie mają możliwości opuszczenia miejsca odbywania kwarantanny.

W przypadku przedstawienia przez ucznia decyzji z Sanepidu o zawieszeniu kwarantanny, taki uczeń zostanie dopuszczony do egzaminu.

%d