Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Informacja – AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA

Na podstawie pisma otrzymanego dziś, tj. 15 czerwca 2020 r., od organu prowadzącego informujemy, że zamknięte pozostają wszystkie jednostki oświatowe w terminie od 05 do 19 czerwca 2020 r.

Mimo zamknięcia wszystkich jednostek oświatowych, egzaminy dla uczniów ósmych klas odbywają się bez zmian w dniach 16 – 18 czerwca 2020 roku, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Zgodnie z informacją z PSSE w Tarnowie, uczniowie objęci kwarantanną nie mogą w tym czasie przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, gdyż nie mają możliwości opuszczenia miejsca odbywania kwarantanny.

W przypadku przedstawienia przez ucznia decyzji z Sanepidu o zawieszeniu kwarantanny, taki uczeń zostanie dopuszczony do egzaminu.

Burmistrz Tuchowa wydała z dniem dzisiejszym tj. 05 czerwca 2020 r. Zarządzenie w sprawie zamknięcia szkół, przedszkola, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym do dnia 12 czerwca 2020 r. (piątek).
W związku z tym od 8 do 12 czerwca zajęcia wynikające z planu oraz ewentualne konsultacje odbywać się będą tylko za pomocą metod i technik zdalnego nauczania.
Po 8 czerwca przekażę ósmoklasistom szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty.

Przebieg zakończenia roku szkolnego, zostanie przekazany w późniejszym terminie.
Czekajmy cierpliwie, stosujmy się do zaleceń GIS, MEN, MZ oraz Burmistrza Tuchowa i Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Tarnowie.
W razie pytań i wątpliwości, proszę pisać do mnie przez e-dziennik.

Serdecznie pozdrawiam
Józef Wzorek
dyrektor szkoły

 

%d