Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

W tym rok szkolnym przed zbliżającą się 229 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja zaproponowaliśmy uczniom naszej szkoły „wachlarz” wielu aktywności patriotycznych. Nie mogliśmy świętować wspólnie, jednak dzieci i młodzież w domach podejmowali wiele ciekawych patriotycznych inicjatyw.

Nie sposób zliczyć pięknych i oryginalnych plakatów, prezentacji, zdjęć, filmów, które uczniowie wysyłali do nas przez wiele, wiele dni. Były klasy, które, aby tradycji stało się zadość, zorganizowały online akademię z okazji Konstytucji 3 Maja. Wszystkie przedsięwzięcia powiodły się – były piękne i wzruszające! Widać ogrom pracy włożonej przez dzieci, opiekunów, rodziców i nauczycieli.

Uczniowie naszej szkoły pokazali, że mają moc! Efekty, którymi chwalimy się na Facebooku, potwierdzają wielkie zaangażowanie!

Cieszymy się, że pamiętaliście – recytowaliście i pisaliście wiersze, wywieszaliście flagi, malowaliście Polskę z serca –  piękną i dumną!  Myślę, że „Mazurka Dąbrowskiego” w wykonaniu Szymona Wantucha z klasy 3 a zapamiętamy na długo. Film Kai oraz Sary Bałut pokazał, jak można uczyć patriotyzmu w domu od najmłodszych lat J  Polska w wykonaniu Ani Zoń z klasy 5 c dowodzi precyzji i kreatywności w pojmowaniu przez młodzież patriotyzmu. Kolejny raz uczniowie naszej szkoły dowiedli, że są utalentowanymi artystami, na których zawsze można liczyć!

Pamiętajmy, że „cud majowy” był dziełem Stanisława Augusta Poniatowskiego, marszałka Stanisława Małachowskiego, Ignacego i Stanisława Potockich, Hugona Kołłątaja oraz naszego patrona szkoły – Stanisława Staszica. Patriotów 3-majowych było wielu, przyświecał im jeden im wspólny cel –  dobro Ojczyzny.

Jak napisała w wierszu zdolna uczennica Zuzanna Gawron

„To jest nasz wspaniały kraj.

Wiwat maj, 3 maj….”

Opracowała: Beata Gut – Lisak

3 maj radością wiosenną nas wita
Sztandarami biało-czerwonymi ozdobiła się Rzeczpospolita.
Spytasz dlaczego? Bo coś wielkiego Polska dziś święci
Rocznicę uchwalenia Konstytucji – akt ważny, godny pamięci.
229 lat temu stolica od rana
Huczała gwarem jak rzeka wezbrana
Bo na królewskim zamku posłowie jak wiecie
Uchwalili Konstytucję pierwszą w Europie, a drugą na świecie.
Wielka zmiana w kraju nastąpić miała
Wolność, równość ustawa zapewniała.
Szlachta, mieszczanie, wieśniacy w równej mierze
Służyć będą Ojczyźnie wiernie i szczerze.
Nie byłoby tej ważnej ustawy
Gdyby nie jego twórcy i król mądry, prawy
Dlatego cały lud w stolicy zebrany
Krzyczał: Wiwat król nasz kochany!
Wiwat wszystkie stany!
Dziś razem śpiewajmy refren piosenki
Tak pięknie jak ptaki wydające wiosną dźwięki
Witaj Maj! Trzeci Maj!
U Polaków błogi raj!

Autor: Igor Łątka, klasa 6c

3 Maja w klasie 1d – prezentacja

%d