Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Harmonogram pracy dla klas VII – VIII w czasie Rekolekcji Wielkopostnych.

W dniach 02 – 04 marca 2020 r. uczniowie naszej szkoły biorą udział w Rekolekcjach Wielkopostnych wg harmonogramu:

 

02 marca 2020 r. (poniedziałek)

klasy VII – VIII – parafia NNMP

800 – 935 Lekcje wg planu

940 – Przejście ze szkoły do klasztoru.

1000– 1200 – Nabożeństwo w kościele.

1200 – Powrót do szkoły na zajęcia.

Przywóz:

Wołowa 715, Kielanowice 730

Odwóz:

Wołowa, Kielanowice 1425

 03 marca 2020 r. (wtorek)

klasy VII – VIII – parafia NNMP

800 – 935 Lekcje wg planu

940 – Przejście ze szkoły do klasztoru.

1000– 1200 – Nabożeństwo w kościele.

1200 – Powrót do szkoły na zajęcia.

Przywóz:

Wołowa 715, Kielanowice 730

Odwóz:

Wołowa, Kielanowice 1425

 04 marca 2020 r. (środa)

klasy VII – VIII – parafia NNMP

800 – 935 Lekcje wg planu

940 – Przejście ze szkoły do klasztoru.

1000– 1200 – Nabożeństwo w kościele.

1200 – Powrót do szkoły na zajęcia.

Przywóz:

Wołowa 715, Kielanowice 730

Odwóz:

Wołowa, Kielanowice 1425

 Świetlica i stołówka szkolna działają zgodnie z ich harmonogramem.

Dni przeznaczone na rekolekcje są uwzględniane w planie organizacji roku szkolnego. Jeśli program rekolekcji ogranicza się np. tylko do jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, szkoła – w porozumieniu z organizującymi rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzyskują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych.

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Odpowied%C5%BA%20MEN%20w%20sprawie%20rekolekcji.pdf

https://www.portaloswiatowy.pl/komunikaty-men-i-cke/men-o-organizacji-rekolekcji-wielkopostnych-15282.html

Szkoła w dniach rekolekcji zapewnia zajęcia opiekuńczo wychowawcze.

%d