Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościKonkursy

Czytamy poezją po to, „(…) –aby się wzruszyć, zachwycić, wzbogacić swą wiedzę i osobowość.” K. Karwat IV szkolny konkurs recytatorski im. Kazimierza Karwata

Uczniów klas 6-8 serdecznie zapraszamy do udziału w IV konkursie recytatorskim im. Kazimierza Karwata. Poniżej zamieszczony został regulamin w/w konkursu.

 

 

REGULAMIN IV SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
im. Kazimierza Karwata

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Tuchowie

koordynatorzy: Katarzyna Krupa i Anna Stanuch-Madej
Czytamy poezją po to, „(…) –aby się wzruszyć, zachwycić, wzbogacić swą wiedzę i osobowość.” K. Karwat

1.Cele konkursu
• rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
• kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
• odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych,
• promowanie talentów recytatorskich,
• wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,
• popularyzacja literatury pięknej.

2.Warunki uczestnictwa
IV Szkolny Konkurs Recytatorski im. Kazimierza Karwata adresowany jest do uczniów klas 6-8 SP w Tuchowie

3.Zasady i przebieg konkursu
Uczestnik konkursu ma wyrecytować dwa wiersze. Jeden utwór Kazimierza Karwata, drugi – innego poety, który pojawił się w tomikach poezji wydanych przez Liberum Arbitrium.
Czas występu nie może przekroczyć 7minut.
Kryteria oceny recytacji:

• wybór utworu,
• opanowanie pamięciowe utworu,
• trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
• kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie),
• ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny, element ruchu, strój).

4.Termin: 27 marca 2020 r
Miejsce: czytelnia biblioteki szkolnej
Godz. 12.30

5.Ocena i nagrody
Jury niezależne składające się z gości specjalnych.
Gość specjalny: żona Kazimierza Karwata- Zofia Geszejter-Karwat,
Nagrodami w konkursie za I, II oraz III miejsce są książki.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz oceny cząstkowe bardzo dobre z języka polskiego a zwycięzcy trzech pierwszych miejsc oceny cząstkowe celujące.

6. Postanowienia końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów
zarejestrowanych podczas przebiegu konkursu oraz do zmian w terminach
podanych w regulaminie.

%d