Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 2020/2021

Urząd Miejski w Tuchowie informuje o harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym.

Kliknij, aby pobrać harmonogram dla  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do:
1. Szkół publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym na rok szkolny 2020/2021: Harmonogram dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

2.Do klas pierwszych  publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym na rok szkolny 2020/2021: Harmonogram dla szkół podstawowych

Źródło:

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 2020/2021

 

%d