Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościKonkursy

VIII SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POŚWIĘCONY TWÓRCZOŚCI KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO w 105. rocznicę urodzin poety

VIII SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POŚWIĘCONY TWÓRCZOŚCI KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO w 105. rocznicę urodzin poety

 

I. Organizator: mgr Renata Gąsior ( nauczyciel języka polskiego )

II. Cele konkursu:

– Popularyzacja wśród uczniów klas III – VI utworów księdza Jana Twardowskiego

-Odwoływanie się do nieprzemijających wartości poezji księdza Jana Twardowskiego w duchu szacunku względem siebie nawzajem oraz świata przyrody

– Upowszechnienie sztuki recytatorskiej wśród uczniów

– Prezentacja dorobku artystycznego uczniów

III. Udział w konkursie:

 – Uczestnikami w konkursie są uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie

– Każdy uczestnik prezentuje jeden tekst poetycki w czasie nieprzekraczającym 5 minut

– Teksty powinny być dobrane do możliwości interpretacyjnych wykonawcy

– Każda klasa zgłasza do udziału jednego lub dwóch uczniów

IV. Kryteria oceny:

 – Dobór repertuaru

– Dykcja

– Interpretacja utworu

– Kultura słowa

– Ogólny wyraz artystyczny

V. Przebieg konkursu:

 – Komisja konkursowa po przesłuchaniu uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas III – IV i IV- VI – wyłoni najlepszych recytatorów oraz przyzna wyróżnienia

– Najlepsi uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe oraz cząstkową ocenę celującą z języka polskiego i religii

– Nazwiska laureatów konkursu zostaną podane do wiadomości na apelu szkolnym, umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz opublikowane w Tuchowskich Wieściach i Kurierze Tuchowskim

VI. Termin – środa 22 stycznia 2020 roku, godz. 12.35, sala 12

%d