Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

„Ślubowanie klas pierwszych”

24 października  odbyło się ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie.                                                                                                                                          

W uroczystości tej wzięło udział cztery klasy pierwsze wraz z wychowawczyniami, dyrekcja szkoły oraz licznie zgromadzeni rodzice i goście.

Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Wychowawczynie klas pierwszych zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcie nauki w szkole. Klasy pierwsze przygotowały na dzień ślubowania część artystyczną. Po niej nastąpiła część oficjalna uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie złożyli przysięgę na Sztandar Szkoły.  Następnie Pan Dyrektor pasował każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużym piórem. Uczniowie z rąk Pań Dyrektorek otrzymali pamiątkowe dyplomy.  Uroczyste Ślubowanie zakończyło przemówienie Dyrektora Szkoły oraz wspólne zdjęcia. 

Uczniom klas pierwszych gratulujemy!

%d