Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

KOMUNIKAT Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuchowie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie informuje, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. w szkole rozpoczyna się strajk nauczycieli.

Dyrektor szkoły zapewnia w dniach strajku opiekę uczniom zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych oraz opiekę w świetlicy. W dniach strajku uczniowie będą mogli korzystać ze stołówki szkolnej.

Zajęcia dla uczniów w klasach odbywać się będą zgodnie z ich rozkładem zajęć modyfikowanym w e-dzienniku.

Dyrektor informuje, że w Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie

egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty odbędą się bez zakłóceń.

Klasy III gimnazjum piszą egzaminy w dniach 10,11,12, kwietnia 2019 r., a 15,16,17 kwietnia 2019 r. są dla nich dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Klasy VIII piszą egzaminy w dniach 15,16,17, kwietnia 2019 r., a 10,11,12 kwietnia 2019 r. są dla nich dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Dla klas IV – VII dni 10,11,12,15,16,17 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Dla klasy I – III dni 12, 17 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W dniach egzaminów szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla chętnych uczniów. Rodzice proszeni są o poinformowanie wychowawców lub sekretariat o chęci uczestnictwa ich dzieci w takich zajęciach do 9 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00.

W trakcie strajku oraz podczas egzaminów uczniowie zapisani do stołówki szkolnej muszą zadeklarować chęć rezygnacji korzystania ze stołówki u pani intendentki najpóźniej w danym dniu rano.

Stołówka w tracie egzaminów językowych tj. w dniach 12 i 17 kwietnia 2019 r. będzie nieczynna.

%d