Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościKonkursy

SZKOLNY KONKURS RECYTATORKI „PRZYJACIELE DZIECI WIERSZEM DO NICH PISZĄ”

SZKOLNY KONKURS RECYTATORKI
„PRZYJACIELE DZIECI WIERSZEM DO NICH PISZĄ”

I. Cele konkursu:

–  upowszechnianie sztuki recytatorskiej wśród uczniów;

– popularyzacja poezji wśród uczniów klas IV-VI;

– zachęcanie dzieci do przezwyciężania własnej nieśmiałości poprzez występy przed publicznością;

– uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze.

II. Zasady uczestnictwa:

– konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VI;

– każda klasa typuje maksymalnie trzech uczestników konkursu;

– dobór wierszy powinien być adekwatny do wieku i umiejętności interpretatorskich uczniów, pieczę nad doborem wierszy sprawuje nauczyciel języka polskiego;

– uczestników konkursu należy zgłosić do 25.03.2019 roku drogą mailową (nazwisko ucznia, autor i tytuł wiersza).

     III.  Przebieg konkursu:

– konkurs odbędzie się 27 marca 2019 roku w sali nr 28  (rozpoczęcie konkursu
o 12.35);

– dwaj najlepsi recytatorzy będą reprezentować szkołę w gminnym etapie konkursu;

– laureatom konkursu i wyróżnionym recytatorom zostaną przyznane dyplomy, nagrody książkowe i cząstkowe oceny z języka polskiego, a także pochwały odnotowane w e-dzienniku.

IV. Kryteria oceny:

– dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie;

– prawidłowa dykcja, interpretacja utworu, artykulacja i emisja głosu;

– kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, strój, element ruchu).

  V. Organizatorka konkursu: mgr Barbara Witalis-Ślaga.         

Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie.

%d