Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

„Pochód Świętych” w Tuchowie

„Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości”.

Słowa świętego Jana Pawła II są wciąż aktualne, a dzisiaj potrzeba ludzi odważnych wiarą. Takimi są dzieci ze Szkoły Podstawowej i z Przedszkoli w Tuchowie, które przebrały się za Polskich świętych i błogosławionych, za  postacie, które uświetniły swym życiem historię Polski i Kościoła Katolickiego. Aby dać świadectwo radości wiary, dzieci pokazały, że świętość to radość i coś do czego dążymy.

W tym uroczystym dniu 1 listopada 2018 r. w kościele p.w. św. Jakuba w Tuchowie słuchaliśmy podczas Mszy św. o godz. 11,30  przesłania św. Wojciecha, św. Stanisława ze Szczepanowa, św. Jadwigi Śląskiej, Św. Kingi, św. Jadwigi Królowej, Św. Stanisława Kostki, św. Andrzeja Boboli, św. Maksymiliana Kolbe, Bł. Edmunda Bojanowskiego.

Św. Faustyna Kowalska, do której przemawiał Pan  Jezus, dając ludzkości ratunek przypomniała nam : ucieczkę do Miłosierdzia Bożego, Koronkę  i cześć obrazu Jezusa Miłosiernego, który jest „ naczyniem z którym ludzie„ mają przychodzić po łaski”(Dz 327).

Wielkie wrażanie zrobiły na nas słowa polskiego papieża:  „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi ” Słowa, które bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko przypieczętował swoją krwią „ Zło dobrem zwyciężaj”.                   Bł.  Karolina Kózka przedstawiła nam wartości, w których może być wzorem dla młodzieży  i dzieci: modlitwę, pracę, czystość i ofiarę.

Świeci są dowodem wartości Kościoła i zachęcają nas, byśmy realizowali nakaz Chrystusa: „Bądźcie więc doskonali jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

s. Krystyna Piwowar

 

%d