Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty – dostawa gazu ziemnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę pn. Dostawa gazu ziemnego do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 6, 33-170 Tuchów”.

Ofertę należy złożyć do dnia 06 listopada 2018 r. do godz. 13:30 w sekretariacie szkoły.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem – „Dostawa gazu ziemnego do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 6, 33-170 Tuchów.”

Więcej informacji:

Zamówienia publiczne

%d