Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Zarządzenie nr 5/2018/2019
z dnia 13 września 2018 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica

w Tuchowie

w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 § 1

 

W roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z rozporządzeniem ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie:

  • Dzień 2 listopada 2018 (piątek)
  • Dzień 10 kwietnia 2019 (środa) – egzamin gimnazjalny (klasy I – III SP uczą się wg swojego planu lekcji, klasy szóste piszą próbny egzamin)
  • Dzień 11 kwietnia 2019 (czwartek) – egzamin gimnazjalny (klasy I – III SP uczą się wg swojego planu lekcji, klasy szóste piszą próbny egzamin)
  • Dzień 12 kwietnia 2019 (piątek) – egzamin gimnazjalny (klasy szóste piszą próbny egzamin)
  • Dzień 15 kwietnia 2019 (poniedziałek) – egzamin ósmoklasisty (klasy I – III SP uczą się wg swojego planu lekcji, klasy siódme piszą próbny egzamin)
  • Dzień 16 kwietnia 2019 (wtorek) – egzamin ósmoklasisty (klasy I – III SP uczą się wg swojego planu lekcji, klasy siódme piszą próbny egzamin)
  • Dzień 17 kwietnia 2019 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty (klasy siódme piszą próbny egzamin)
  • Dzień 2 maja 2019 (czwartek)

 § 2

W tym dniu szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych.

Ze względów organizacyjnych, rodzice, których dzieci będą uczestniczyć w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych, zgłaszają na piśmie – do wychowawcy klasy – konieczność objęcia opieką dziecka, co najmniej na 3 dni przed ustalonym dniem wolnym.

%d