Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

,,Piękna jest nasza mowa i pieśni, i piosenki’’, czyli uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019 w stulecie odzyskania niepodległości

… Skończyły się wakacje i letnie pytania: ,,czemu rankiem jest rosa na łące, czemu sowa tylko nocą lata, o czym trzeba zawsze w lecie pamiętać?’’.

Nowy rok szkolny przybrani odświętnie uczniowie klas I-VIII, nauczyciele i rodzice rozpoczęli Mszą św. w kościele św. Jakuba Apostoła.

W roku jubileuszowym: stulecia odzyskania niepodległości ks. proboszcz Alfons Górowski przybliżył nam życie i działalność patrona Szkoły Podstawowej w Tuchowie księdza Stanisława Staszica. Oto kilka ważnych faktów i myśli.

            Stanisław Staszic urodził się 6 listopada 1755 r. w Pile, a zmarł 20 stycznia 1826 r. w Warszawie. To były czasy oświecenia, wieku, który,, rozumem się szczycił’’.

Nasz patron był badaczem przyrody i zasobów naturalnych. Miłośnikiem Tatr i Podhala. Uważa się go za ojca polskiej geologii.

Utworzył w Kielcach Szkołę Górniczą. Brał czynny udział w reformach wprowadzanych przez Komisję Edukacji Narodowej. Mówił wtedy: ,,Dobre wychowanie dzieci jest najważniejszą sprawą kraju, gdyż od niej zależy człowieka wartość, obywatela użyteczność, ludów szczęśliwość, ukształtowanie i zacność rodzaju ludzkiego’’.

Stanisław Staszic działał na rzecz przemysłu, szkolnictwa i edukacji.

Napisał książki: ,,Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego’’, ,,O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski’’.

Warto zapamiętać myśli naszego patrona:

,,Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu:dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada’’.

,,Pierwszym obowiązkiem człowieka jest pracować. Tylko przez pracę staje się obywatelem użytecznym’’.

,,Gdy Polacy będą umieć siebie samych cenić w domu, będą ich cenić i za granicą’’.

,,Wolno zapomnieć o godnościach, ale nigdy o swojej godności’’.

Po komunii św. została odczytana modlitwa, wpisująca się w obchody stulecia niepodległości:

,,Dziękuję Ci za moją Ojczyznę Polskę. Kocham mój kraj, wioski, miasta i piękne polskie krajobrazy, i moją szkołę i gdy świeci słońce. Dziękuję za piękne wakacje nad morzem i odpoczynek w górach. W mojej Ojczyźnie podziwiałem piękne nowe domy, duże fabryki, porty ze statkami i lotniska. Panie Jezu, daj proszę, daj dostatnie życie wszystkim w niej mieszkającym, pracę szukającym jej, daj pokój żołnierzom, aby nie musieli ginąć, broniąc jej granic, a tym, co oddali w Jej obronie życie, daj niebo. Spraw, żebyśmy szanowali w niej siebie, drzewa, rzeki i zwierzęta. Abyśmy z szacunkiem mówili, że to nasz dom – Ojczyzna, Polska’’.

Po udzieleniu błogosławieństwa i odśpiewaniu ,,My chcemy Boga’’ udaliśmy się do szkoły na drugą część uroczystości…

Niech w tym roku szczególnym słowa: patriotyzm, Ojczyzna i praca nie będą li tylko sloganami, banałami i pustymi hasłami.

,,A jak ciebie kto zapyta:

Kto ty taki, skąd ty rodem?

Mów, żeś z tego łanu żyta,

Żeś z tych łąk, co pachną miodem’’.

/Maria Konopnicka/

opracowała Renata Gąsior

%d