Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej Przedmiotowego Konkursu „EDI – Biblia i Przypowieści Biblijne”

Miło nam poinformować, że uczniowie Szkoły Podstawowej w Tuchowie osiągnęli wielkie sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Biblia i Przypowieści Biblijne – EDI 2017.

Konkurs składał się z dwóch etapów: szkolny i  ogólnopolski. Chętni uczniowie z kl. IV – VI czytali  podane fragmenty z Pisma Świętego szczególnie Ewangelię św. Marka, którą otrzymali od ks. Proboszcza Alfonsa Górowskiego. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do systematycznego czytania Pisma Świętego – zachęcenie do rodzinnego czytania Biblii – poszerzenie wiedzy biblijnej – ukazanie wzorców z Pisma Świętego do naśladowania w codziennym życiu – uwrażliwienie uczniów na fakt, że poprzez czytanie Pisma Świętego przemawia do nas sam Bóg.

Najlepsi zakwalifikowali się do etapu szkolnego, który odbył się 29 października  2017 r.
I tak;
 I miejsce zajęła – Mazurkiewicz Milena kl Va,    II miejsce – Różycki Jakub  kl VIB,
 III miejsce – Szablowska Julia kl. VI B

Dla laureatów Konkursu na etapie szkolnym przygotował i wręczył nagrody Ks. Proboszcz Alfons Górowski

Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowało się 7 uczniów z naszej Szkoły. Przystępując do rywalizacji dzieci miały za zadanie wykazać się ponadprogramowymi wiadomościami z zakresu wiedzy na temat Biblii, zawartych w niej ważniejszych wydarzeń oraz umiejętności interpretacji tekstów biblijnych.
Ogółem w konkursie wzięło udział 620 uczestników z klas 1 – 3 edukacji wczesnoszkolnej i 2092  z klas 4 – 6 szkół podstawowych z całej Polski.

 Tym bardziej cieszy, że naszych 5 uczniów zostało laureatami w skali kraju.

Biblia – Poziom 1 dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. 1-3),– Antoni Różycki kl. IIA  – zajął III miejsce  w Polsce   zdobywając tytuł laureata.

Biblia – Poziom 2-  tytuł laureata zdobyli;    Jakub Różycki kl. VI B – II miejsce, Szymon Koncewicz z kl VB – III miejsce, Julia Szablowska kl.VI B – V miejsce , Milena Mazurkiewicz kl. Va – V miejsce, a Karolina Lisiak z kl Vc – zajęła VII miejsce uzyskując wyróżnienie. Aleksandra Urbanik z kl. Vc – 11 miejsce otrzymała dyplom uznania.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom wysokich miejsc i super wyników w Ogólnopolskim Konkursie Biblia i Przypowieści Biblijne

Uczniów do konkursu przygotował Ks. Alfons Górowski i  s. Krystyna Piwowar 

%d