Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Konkursy

„Myśląc Ojczyzna…” – szkolny konkurs recytatorski poezji patriotycznej

Regulamin szkolnego konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej „Myśląc Ojczyzna…”

 

 1. Organizator:
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie
 • koordynatorzy: Katarzyna Krupa, Anna Stanuch-Madej

 

 1. Cele konkursu:
 • poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej poetów polskich;
 • rozwijanie zainteresowań literackich;
 • poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu człowieka;
 • kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich;
 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;
 • poszerzanie znajomości faktów historycznych;
 • upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży;
 • zainteresowanie uczniów poezją;
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

3. Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI, VII oraz klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie.

 • każdy uczestnik prezentuje po jednym wybranym wierszu o tematyce patriotycznej, którego czas prezentacji nie może przekraczać 3 minut (komisja zastrzega sobie możliwość przerwania dłuższego występu);
 • możliwa jest recytacja wiersza z podkładem muzycznym;

4. Kryteria oceny

 Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • interpretacja tekstu,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, strój ).

5. Kto może wziąć udział:

Każdy oddział w drodze konkursu klasowego wybiera jednego reprezentanta do eliminacji szkolnych.

 1. Termin konkursu: 15 styczeń 2018 rok
 2. Miejsce: Czytelnia biblioteki szkolnej
 3. Godzina rozpoczęcia konkursu: 11.30

9. Nagrody:

 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz cząstkowe oceny celujące z języka polskiego
 • laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody książkowe.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania oraz rejestracji prezentacji a także opublikowanie listy laureatów na stronie internetowej szkoły.

 

Kontakt w sprawach dotyczących konkursu:

Katarzyna Krupa- bibliotekarka

Anna Stanuch- Madej  – n-l j. polskiego

%d