Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościKonkursy

VI SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POŚWIĘCONY TWÓRCZOŚCI KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO

VI SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POŚWIĘCONY TWÓRCZOŚCI KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO

I. Organizator: mgr Renata Gąsior

II. Cele konkursu:

– Popularyzacja wśród uczniów klas III – VI utworów księdza Jana Twardowskiego

 – Odwoływanie się do nieprzemijających wartości poezji księdza Jana Twardowskiego w duchu szacunku względem siebie nawzajem oraz świata przyrody

– Upowszechnienie sztuki recytatorskiej wśród uczniów

– Prezentacja dorobku artystycznego uczniów

 

III. Udział w konkursie:

– Uczestnikami w konkursie są uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie.

– Każdy uczestnik prezentuje jeden tekst poetycki lub prozatorski w czasie nieprzekraczającym 5 minut.

– Teksty powinny być dobrane do możliwości interpretacyjnych wykonawcy.

– Każda klasa zgłasza do udziału jednego lub dwóch uczniów.

IV. Kryteria oceny:

 – Dobór repertuaru

– Dykcja

– Interpretacja utworu

– Kultura słowa

– Ogólny wyraz artystyczny

V. Przebieg konkursu:

– Komisja konkursowa po przesłuchaniu uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas III – IV i V- VI – wyłoni najlepszych recytatorów oraz przyzna wyróżnienia.

– Najlepsi uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe oraz cząstkową ocenę celującą z języka polskiego i religii.

– Nazwiska laureatów konkursu zostaną podane do wiadomości na apelu szkolnym, umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz opublikowane w Tuchowskich Wieściach.

VI. Termin – 17 stycznia 2018 roku, godz. 12.35, sala 22

 

 VI SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY  POŚWIĘCONY TWÓRCZOŚCI KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO

I. Organizator: mgr Renata Gąsior

II. Cele konkursu:

 – Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne

– Popularyzowanie wśród uczniów twórczości księdza Jana Twardowskiego

– Odwoływanie się do nieprzemijających wartości poezji księdza Jana Twardowskiego w duchu szacunku względem siebie nawzajem oraz świata przyrody

 

III. Zasady konkursu

  1. W konkursie biorą udział uczniowie klas III – VI Zespołu Szkół w Tuchowie.
  2. Każda klasa zgłasza 5 najlepszych prac.
  3. Format prac plastycznych powinien być nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
  4. Tematem pracy jest zilustrowanie wybranego wiersza lub fragmentu prozy księdza Jana Twardowskiego.
  5. Technika prac jest dowolna: rysunek kredką, pastelami, farbami, tuszem, węglem, collage (kolaż), witraż, wydzieranka – do wyboru przez uczestnika konkursu.
  6. Każdy uczestnik konkursu może oddać tylko jedną pracę ( z tekstem wiersza lub prozy).
  7. Prace po konkursie stanowić będą własność organizatora konkursu i nie zostaną zwrócone.

IV. Termin oddania prac – do 12 stycznia 2018 roku.

V. Rozstrzygnięcie konkursu – 17 stycznia 2018 roku.

– Najlepsi uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody oraz cząstkową ocenę celującą z plastyki i religii.

– Nazwiska laureatów konkursu zostaną podane do wiadomości na apelu szkolnym, umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz opublikowane w Tuchowskich Wieściach.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w obu konkursach!

Dziękuję za pomoc wychowawcom klas oraz nauczycielom języka polskiego i plastyki!

Boga najłatwiej znajdziesz nie pisząc o Bogu

(ks. Jan Twardowski

fragment z ,,Nie tylko o czaplach’’)

%d