Aktualności

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół w Tuchowie

W II okresie br. Samorządy Uczniowskie Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum kontynuowały działania rozpoczęte w poprzednich miesiącach. Tradycyjnie poczet sztandarowy reprezentował szkołę podczas ważnych uroczystości gminnych, miejskich i szkolnych. Uczniowie chętnie angażowali się też w akcje charytatywne, np. „Złotówka na budowę hospicjum Via Spei”. Z okazji pierwszego dnia wiosny zorganizowano także szkolny „Mam talent”.

W ramach Konkursu Klas w Szkole Podstawowej im. S. Staszica zaproponowano pięć nowych konkurencji,za które przydzielane były punkty. Pojawił się Pochód Świętych zorganizowany we współpracy z katechetami naszej szkoły. W ostatnim dniu rekolekcji wielkopostnych uczniowie przebierali się za swoich świętych patronów. Poza tym pierwszy dzień wiosny świętowaliśmy Zielonym Dniem, a w maju obchodziliśmy Czerwony Dzień (uczniowie mieli na sobie elementy stroju w danym kolorze). Pierwszego dnia wiosny przyznawaliśmy także punkty za kolorowe kwiaty sztuczne lub z papieru. Z kolei z okazji Dnia Ziemi dzieci przynosiły maskotki w kształcie zwierząt lub roślin. Przed Świętami Wielkiej Nocy ocenialiśmy także dekoracje sal.

W ostatnich konkurencjach rywalizacja była bardzo zaciekła, prawie wszystkie klasy zdobywały maksymalną liczbę punktów. Ostatecznie:

I miejsce i 147 punktów zdobyła klasa II b  (wychowawczyniBeata Ogiela).

II miejsce i 142 punkty zdobyła klasa II d(wychowawczyni Elżbieta Fryzowska)

III miejsce i 140 punkty zdobyła klasaV a  (wychowawczyni Katarzyna Skrzyniarz)

Nagrodę finansową dla najlepszych klas ufundowali Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski, a uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas III Pikniku Szkolnego.

Z kolei w Publicznym Gimnazjum im. K. Wielkiego w Tuchowie przeprowadzono następujące konkurencje, za które można było zdobywać punkty: zielony strój w pierwszy dzień wiosny oraz wielkanocna dekoracja sali.

W ramach podsumowania całorocznych zmagań gimnazjalistów Samorząd Uczniowski zdecydował przyznać zdobywcom pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca honorowe dyplomy oraznagrody główne w postaci dofinansowaniaprzez Radę Rodziców wycieczek klasowych.

W ciągu całego roku szkolnego najlepiej wykazały się następujące oddziały:

  • I miejsce zajęła klasa III d, która zgromadziła łącznie 67 punktów (wychowawczyni Dorota Cich),
  • II miejsce– przyznano klasie III a, która uzbierała 64 punkty (wychowawca Piotr Pierzchała),
  • III miejsce– klasa II c, która uzyskała łącznie 52 punkty (wychowawczyni Anna Stanuch-Madej).

Wszystkie informacje na temat Konkursu, jego przebiegu, planowanych konkurencji, zdjęcia z minionych imprez publikowane były na bieżąco na blogu Samorządu na stronie szkoły. Dzięki temu uczniowie, rodzice i nauczyciele mieli możliwość śledzenia jego przebiegu. Dzieci i młodzież chętnie angażowali się w proponowane działania, co wpływało na integrację zespołów klasowych i wzmacniało poczucie odpowiedzialności za swoją klasę. Dzięki konkursom niektóre dni w szkole były też po prostu bardziej kolorowe.

Katarzyna Skrzyniarz, Dorota Cich, Natalia Baran

 
 
 
%d bloggers like this: