Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Laureaci Ogólnopolskich Konkursów Historycznych

W kwietniu 2017 r. odbyły się dwa Ogólnopolskie Konkursy Historyczne: ,, Początki państwa polskiego’’ i ,, Panda”.

Celem tych konkursów było poszerzenie wiedzy o początkach chrześcijaństwa i początkach państwa polskiego oraz propagowanie zainteresowania historią wśród młodzieży szkolnej.

W konkursie o początkach państwa polskiego udział wzięli uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej i klasy Id Gimnazjum.

Laureatami zostali uczniowie Gimnazjum:

Beata Czochara i Paulina Nowak – klasa Id,

a ze Szkoły Podstawowej : Joanna Iwaniec – klasa VI a, Wiktoria Gąsior –klasa VIb, Zofia Gadowska – klasa V b, Piotr Kuczera – klasa VI a.

W drugim konkursie przedmiotowym z historii wzięli udział uczniowie klas V- VI Szkoły Podstawowej i też osiągnęli wspaniałe wyniki.

Laureatką I miejsca w Polsce została uczennica klasy Vc Wiktoria Łątka, która zdobyła komplet punktów a III miejsce w rankingu klas piątych zdobyła Wiktoria Sikorska z klasy Va.

W klasach szóstych laureatką I miejsca w Polsce została uczennica klasy VIa Joanna Iwaniec,   a III miejsce zajęła Wiktoria Gąsior z klasy VIb.

Pytania konkursowe znacznie wykraczały poza program nauczania i dlatego uczestnicy konkursów musieli wykazać się dużą wiedzą, którą chętnie zdobywali uczestnicząc w dodatkowych zajęciach z historii.

Uczniowie przygotowywali się do konkursów pod kierunkiem mgr Małgorzaty Buczyńskiej.

Wszystkim laureatom konkursów gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

Opracowała:

Małgorzata   Buczyńska

%d