Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

KATYŃ…

12 maja 2017 roku młodzież z CKZiU oraz Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Tuchowie pod kierunkiem nauczycielek Lilianny Lipki i Justyny Jaworskiej-Lipki, przy współpracy Paulina Kloch przedstawiła program o zbrodni katyńskiej. Spokojny, stonowany, przedstawiający fakty, pokazujący kadry z filmu o Katyniu, fragmenty autentycznych listów, wzruszający i wymowny program muzyczno- liryczny we wszystkich zebranych wywołał niemałe emocje. Wyrazem tego była całkowita cisza na widowni podczas całego projektu.

Kilka informacji historycznych

Wiosną 1940 roku władze radzieckie zamordowały ponad 21 000 polskich żołnierzy, oficerów i policjantów. Byli jednak i tacy, którym udało się przeżyć. Z transportów śmierci ocalało blisko 400 osób. Co sprawiło, że właśnie oni uniknęli śmierci z rąk siepaczy NKWD?  Profesor Stanisław Swianiewicz,  który w ostatniej chwili uszedł spod luf  NKWD w Katyniu, w swej książce „W cieniu Katynia” twierdził, że powody ocalenia 3% jeńców były tak samo tajemnicze jak i przyczyny zamordowania pozostałych 97% jeńców. Józef Czapski, kolejny ocalały uważał, że nie było specjalnego klucza, według którego pozostawiano przy życiu polskich wojskowych – o tym czy ktoś ocalał, czy też trafił do dołów śmierci, decydował zupełny przypadek. Niektórzy twierdzą, że tylko wyrachowane kalkulacje i specyficzny charakter totalitarnego państwa, jakim był Związek Radziecki sprawiał, że nie było tam miejsca na odruchy współczucia wobec więźniów, a o ich ocaleniu decydowały najczęściej czynniki bardzo przyziemne. Jeśli Sowieci rozmyślnie decydowali o oszczędzeniu życia danej osoby, to podstawowym kryterium była przydatność do realizacji krótko i długofalowych planów państwa radzieckiego.

opracowano np. artykułu Jakuba Zyski

%d