GIM -> Dzień Patrona Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego

Jak zawsze w październiku, od roku 2010, kiedy to naszemu gimnazjum nadano imię króla Kazimierza III Wielkiego oraz sztandar, obchodzimy Święto Patrona połączone ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Już po raz siódmy bakałarze i wszelka dziatwa zgromadzona na widowni wraz ze swymi rodzicielami uczestniczy w wartościowej lekcji historii. W części oficjalnej została przedstawiona historia tuchowskiej oświaty, następnie przedstawicielki samorządu uczniowskiego przybliżyły zebranym postać Kazimierza Wielkiego a potem szczegółowo został zaprezentowany sztandar szkoły. To naprawdę doskonała okazja do przyjrzenia się precyzyjnym haftom, znakom i symbolice znajdującej się na sztandarze. Po prezentacji przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie odczytane przez przewodniczącą szkoły Natalię Baran.

My, uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Tuchowie ślubujemy uroczyście:

– sumiennie i uczciwie wypełniać nasze szkolne obowiązki,

– dbać o dobre imię szkoły i być godnymi jej patrona,

– okazywać należny szacunek rodzicom, nauczycielom i kolegom,

– zdobywać jak najlepsze przygotowanie do dalszej pracy dla dobra naszej Ojczyzny

Po tej części zebrani obejrzeli przygotowane pod okiem Renaty Szeląg, Katarzyny Krupa i Małgorzaty Lekarczyk przedstawienie teatralne Ostatni z Wielkich Piastów. Pani Szeląg przeprowadziła jeszcze egzamin z wiadomości usłyszanych podczas całej uroczystości wręczając zwycięzcom zdrową przekąskę w postaci dorodnych jabłek.

Szkoła uczy, bawi i wychowuje. Poprzez udział młodzieży w przedstawieniu dowiadujemy się o niej wielu ciekawych rzeczy. Odkryłyśmy nowe talenty aktorskie, które zamierzamy wykorzystać w kolejnych uroczystościach szkolnych i lokalnych. Starałyśmy się też zbudować atmosferę zaufania, odpowiedzialności, systematyczności. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zgodzili się z nami współpracować, choć czasem byłyśmy surowe i wymagające. Ten wysiłek w przyszłości zaowocuje w was, drodzy przyszli rodzice, może nauczyciele, z pewnością przedstawiciele wielu ciekawych zawodów, w postaci wartościowych Polaków. Przełamanie własnych niechęci, słabości nauczy was dążenia do celu, pokonaliście tremę, nauczyliście się długich, trudnych kwestii, nie wstydziliście się przebrać w średniowieczne stroje, poprawiliście dykcję, wymowę, wytrwaliście na posterunku godnie niosąc sztandar szkoły, pomogliście nam w obsłudze sprzętu nagłaśniającego. Jako organizatorki tej akademii dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagali.

R. Szeląg, M. Lekarczyk i K. Krupa

%d bloggers like this: