Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościZdjęcia Gim

GIM -> Kilka słów o prezentacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum

5 kwietnia 2016 r. o godz. 1600 w naszym Gimnazjum odbyła się publiczna prezentacja obowiązkowych projektów edukacyjnych klas II. Wystąpiło 19 grup uczniowskich, które w obecności rodziców, dyrekcji szkoły, nauczycieli-opiekunów projektów oraz wychowawców przedstawiły rezultaty swej 3-miesięcznej pracy. Prezentację zaszczycili goście specjalni: Burmistrz Tuchowa pan Adam Drogoś – jako bohater projektu „Znani, lubiani i podziwiani, czyli spotkania z ciekawymi tuchowianami” opowiedział młodzieży o obowiązkach gospodarza gminy – oraz pani Ewa Stanisławczyk udzielająca wywiadu w projekcie „Św. Jan Paweł II wzorem kapłaństwa”.   

W tym roku szkolnym wiodącym tematem projektów było doradztwo zawodowe.

W ramach tej problematyki uczniowie zaprezentowali sylwetki wielkich Polaków – pasjonatów swej pracy, ludzi, którzy żyli albo żyją zgodnie z dewizą: „Odkryj, co lubisz robić, a nigdy nie będziesz musiał pracować”. W tej grupie tematycznej drugoklasiści jako bohaterów projektów wybrali: Jana Pawła II, Andrzeja Wajdę, Ryszarda Kapuścińskiego, Marka Kamińskiego, polskich matematyków: Stefana Banacha, Zofię Krygowską oraz Mirosława Barana, prof. Zbigniewa Religę, Marię Skłodowską-Curie. Gimnazjaliści w bardzo pomysłowy sposób przybliżyli ich życie oraz dokonania – były zdjęcia, książki, wywiady, opinie innych osób (najczęściej współpracowników), fragmenty filmów, sonda uliczna, quiz, hasła ilustrujące najważniejsze idee, matematyczne zadanie dla publiczności, scenki, w tym transplantacja serca wykonana na żywo.

Inną grupę stanowiły projekty prezentujące konkretne zawody. Młodzież przedstawiła pracę trenera oraz pokazane pól żartem, pół serio profesje: strażaka, dziennikarza, kucharza, kelnera. Największy aplauz widowni wzbudziły kabaretowe popisy uczniów wcielających się w m.in. w Magdę Gessler czy Elżbietę Jaworowicz oraz drama ukazująca akcję w wykonaniu strażaków.

Tematem projektu stały się również zawody ginące. Drugoklasiści nagrali filmy z wywiadami, w których przedstawiciele rzemiosł odchodzących powoli w przeszłość (kowal, zegarmistrz, masarz, stolarz, szewc) opowiadają o swojej pracy. Materiały te, jako cenne świadectwo przemijającego już świata, zostały przekazane do Muzeum Miejskiego w Tuchowie.

Ważny z punktu widzenia doradztwa zawodowego był projekt, w którym uczniowie w nagranym przez siebie filmiku z dużym humorem pokazali, jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. Inna z kolei grupa, wychodząc naprzeciw czasom współczesnym, uświadomiła, jak ważna jest znajomość języka w sytuacji, gdy zmuszeni jesteśmy lub chcemy podjąć pracę za granicą.

Gimnazjaliści, przygotowując projekty, wykazali się dużą kreatywnością, a za swoją pracę zebrali gratulacje od dyrekcji, nauczycieli oraz rodziców. Były zasłużone pochwały, podziękowania i oklaski. Niektórzy po raz pierwszy mieli okazję zabłysnąć na forum szkoły i zostali zauważeni przez łowców talentów – pani Katarzyna Krupa z pewnością nie będzie mieć problemu ze skompletowaniem ekipy aktorskiej do kolejnego przedstawienia o patronie Gimnazjum – Kazimierzu Wielkim.

Bardzo cieszy fakt, że rodzice uczniów w tak licznym gronie przybyli na prezentację.

 

%d