Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

MAŁOPOLSKI PROJEKT NAUKI PŁYWANIA „JUŻ PŁYWAM”

Cele i rezultaty realizowanego projektu
Celem realizowanego projektu jest nabycie podstawowych umiejętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania
z różnego rodzaju kąpielisk, poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, profilaktyka wad postawy, profilaktyka chorób kręgosłup, zachęcenie młodzieży do aktywnej formy spędzania wolnego czasu na pływalniach stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów, upowszechnianie kultury fizycznej służącej m.in. integracji społecznej, promocja Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.Oczekiwanymi rezultatami realizowanego projektu są: zdobycie przez uczestników zadania umiejętności pływania, poprawa bezpieczeństwa na różnego rodzaju kąpieliskach oraz rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu.

 

Projekt obejmuje 10 wyjazdów, w czasie których dzieci odbędą 20 godzin nauki pływania. Nauka pływania realizowana jest w grupach 15-osobowych w ramach zajęć pozalekcyjnych
na krytej pływalni w Tarnowie prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników. Uczestnicy mają dodatkowo zapewniony transport na krytą pływalnię, opiekę oraz dostęp do krytego basenu wraz z zapleczem.

Informacja o programie „Już pływam”

%d