Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

SP -> Uczniowie jako zasoby edukacyjne? Czemu nie.

Dnia 1 marca 2016 roku klasa 2 c zaprosiła młodszych kolegów z klasy 1a na zajęcia otwarte, realizowane w ramach programu „Uniwersytet dzieci.” Celem zajęć było znalezienie odpowiedzi na pytanie: „Czy ludzie mogą stopić wszystkie lodowce?” oraz umożliwianie uczniom korzystania z siebie nawzajem jako zasobów edukacyjnych.

Wprowadzeniem do tematyki zajęć była pogadanka na temat efektu cieplarnianego oraz projekcja filmu, w którym dr inż. Dawid Bedla opowiadał o możliwościach wpływania na klimat w naszych codziennych decyzjach i wyborach.
Najciekawszą częścią zajęć było przeprowadzanie eksperymentów z wykorzystaniem lodu. Najpierw dzieci wielozmysłowo poznawały i opisywały lód a następnie w różnorodny sposób oddziaływały na niego, np. suszyły go suszarką, posypywały solą, itd. Pod koniec lekcji uczniowie samodzielnie ustalili co wpływa na topnienie lodowców oraz co wspólnego ma ich dom z topniejącymi lodowcami.
Zajęcia te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Prowadzone były metodą problemową, gdzie nauczyciel pełnił rolę jedynie doradcy a uczniowie samodzielnie dochodzili do wiedzy. Uważam to za wielki atut tych zajęć, gdyż uczniowie mogli przełożyć swoją wiedzę bierną na wiedzę czynną a tym samym lepiej zrozumieć interesujące nas zagadnienie topnienia lodowców.

Przedłużeniem niniejszych zajęć jest konkurs ekologiczny przeznaczony dla rodziców i uczniów klas II, polegający na zbudowaniu makiety domu jak najbardziej przyjaznemu środowisku. Serdecznie zachęcam wszystkich rodziców do wzięcia udziału w tym konkursie oraz podejmowania z dziećmi rozmów o tematyce ekologicznej.

Opracowała S.Wiśniowska

%d