Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie 

rok szkolny 2018/2019

 

OGŁOSZENIE

 •  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie informuje, że zapisy do klasy pierwszej przyjmowane będą od 26 marca 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r.Zgłoszenia dla uczniów z obwodu szkoły oraz wnioski dla kandydatów spoza obwodu należy pobrać w sekretariacie szkoły   lub  ze  strony internetowej  i  złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach od 800 do 1500
 • Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 22 marca 2018 roku /czwartek/ o godzinie 1630  w Szkole Podstawowej w Tuchowie, przy ul. Jana Pawła II 6 w sali nr 15 /1 piętro/.
 • Załączniki, które należy dołączyć do karty przyjęć/wniosku o przyjęcie:
  1. Kserokopia aktu urodzenia dziecka.
  2. Opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jeśli dziecko posiada.
  3. Karta zgłoszenia dziecka świetlicy, jeśli będzie korzystało.
  4. Karta zgłoszenie dziecka do stołówki szkolnej, jeśli będzie korzystało.
  5. Zgoda na przeprowadzenie testów sprawnościowych (wymagane przy zapisie do klasy sportowej).
  6. Orzeczenie lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu (wymagane przy zapisie do klasy sportowej).

  Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane!

Regulamin rekrutacji do klasy I SP

Regulamin rekrutacji do klasy I SP sportowej o profilu ogólnorozwojowym

Karta przyjęcia dziecka z OBWODU SZKOŁY

Wniosek o przyjęcie dziecka SPOZA OBWODU

Zgoda na przeprowadzenie testów sprawnościowych w ramach rekrutacji do klasy pierwszej sportowej o profilu ogólnorozwojowym

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Karta zgłoszenia dziecka do stołówki szkolnej