Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

2 kwietnia został ustanowiony jako Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Jako społeczność Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie włączyliśmy się w akcję związaną z obchodami tego dnia.

Symbolami związanymi z Dniem Świadomości Autyzmu są niebieskie puzzle, kolorowy znak nieskończoności, globus, motyl oraz kolor niebieski.

W naszej szkole cały kwiecień był związany z różnymi akcjami poświęconymi tematyce zaburzeń ze spektrum autyzmu. Szczególnym dniem był 11.04.2024, kiedy to  uczniowie i nauczyciele zadbali o symboliczny element stroju i włożyli coś niebieskiego.

Tego dnia odbyła się również lekcja otwarta, której tematem była Komunikacja osób z zespołem Aspergera.

Nauczycielki współorganizujące kształcenie przygotowały  dla uczniów klas I-III ciekawe zadania do zrealizowania całą klasą. Uczniowie mieli m.in. wspólnie przeczytać jedną z wyjątkowych bajek o tematyce związanej z różnym postrzeganiem otaczającego nas świata,   ułożyć mandalę z dowolnych przedmiotów, wybrać się na wiosenny spacer, zbudować coś
z klocków przy użyciu grubych rękawic…

Uczniowie klas IV- VIII wzięli natomiast  udział w quizie wiedzy, dotyczącym Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Arkusze z pytaniami otrzymali od wolontariuszy podczas przerw, a informacje przydatne do rozwiązania zadań znajdowały  się w gablotach na korytarzach szkolnych. Przygotowany quiz cieszył się dużą popularnością, a aby go rozwiązać uczniowie musieli znaleźć informacji m.in. o trudnościach, jakie napotykają ich rówieśnicy na co dzień, o ich indywidualnych potrzebach, niezwykłych talentach i wyjątkowych potrzebach.

Dla wszystkich uczniów naszej szkoły zorganizowano konkurs plastyczny pt. „ Mój wyjątkowy przyjaciel i ja”.

Celem wszystkich podjętych działań było uwrażliwienie na potrzeby osób zmagających się
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zwiększenie świadomości na ten temat oraz promowanie tolerancji i zrozumienia wobec każdego, kto indywidualnie postrzega świat.

Zapraszamy na krótką fotorelację.

%d