Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Zaproszenie do szkolnego konkursu historyczno –matematycznego „Historia mistrza Jana w liczbach zapisana”.

W 130. rocznicę śmierci naszego wybitnego malarza – JANA MATEJKI zapraszamy uczniów klas V-VIII do szkolnego konkursu historyczno-matematycznego “Historia mistrza Jana w liczbach zapisana”.

Cele konkursu:

 • Upamiętnienie 130. rocznicy śmierci wybitnego artysty – Jana Matejki.
 • Rozwój zainteresowań matematycznych uczniów.
 • Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.
 • Stwarzanie możliwości sprzyjającej osiągnięcie sukcesu przez uczniów zdolnych.
 • Uwrażliwienie na piękno, rozbudzenie szacunku do dziedzictwa narodowego.
 • Upowszechnienie wiedzy na temat życia i twórczości malarza.
 • Wykorzystanie wiedzy matematycznej w innych dziedzinach nauki.
 • Popularyzacja matematyki oraz sztuki wśród uczniów.

Regulamin konkursu

 • Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:

klasy V-VII

klasy VII-VIII

 • Zadaniem uczestników konkursu jest rozwiązanie 10 zadań tekstowych, związanych z życiem i twórczością Jana Matejki.
 • Uczniowie zostaną nagrodzeni oceną bardzo dobrą lub celującą z historii oraz matematyki według skali procentowej ustalonej przez organizatorów konkursu:

95 % -100% – ocena celująca.

85 % – 94 % – ocena bardzo dobra.

 • Uczniowie z trzema najlepszymi wynikami otrzymają drobne upominki.
 • Zgłoszenia do konkursu trwają do 6 października.

Konkurs odbędzie się 10 października o godzinie 8.00 w sali 24.

Zapisy prowadzą p. Aneta Dynak oraz p. Beata Gut-Lisak.

Serdecznie zapraszamy!

 

%d