Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościKonkursy

X Szkolny Konkurs Recytatorski i Plastyczny poświęcony twórczości ks. Jana Twardowskiego

X SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

 POŚWIĘCONY TWÓRCZOŚCI

KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO

 I. Organizator: mgr Renata Gąsior ( nauczyciel języka polskiego )

II. Cele konkursu:

– Popularyzacja wśród uczniów klas III – VI utworów księdza Jana Twardowskiego

-Odwoływanie się do nieprzemijających wartości poezji księdza Jana Twardowskiego w duchu szacunku względem siebie nawzajem oraz świata przyrody

– Upowszechnienie sztuki recytatorskiej wśród uczniów

– Prezentacja dorobku artystycznego uczniów

III. Udział w konkursie:

 – Uczestnikami w konkursie są uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie

– Każdy uczestnik prezentuje jeden tekst poetycki w czasie nieprzekraczającym 5 minut

– Teksty powinny być dobrane do możliwości interpretacyjnych wykonawcy

– Każda klasa zgłasza do udziału jednego lub dwóch uczniów

IV. Kryteria oceny:

 – Dobór repertuaru

– Dykcja

– Interpretacja utworu

– Kultura słowa

– Ogólny wyraz artystyczny

V. Przebieg konkursu:

 – Komisja konkursowa po przesłuchaniu uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas III – IV i IV- VI – wyłoni najlepszych recytatorów oraz przyzna wyróżnienia

– Najlepsi uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe oraz cząstkową ocenę celującą z języka polskiego i religii.

– Nazwiska laureatów konkursu zostaną podane do wiadomości na apelu szkolnym, umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz opublikowane w Tuchowskich Wieściach i Kurierze Tuchowskim.

VI. Termin – środa 18 stycznia 2023 roku, godz. 12.35, sala nr 27

 

 

X SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

POŚWIĘCONY TWÓRCZOŚCI

KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO

 I. Organizator: mgr Renata Gąsior ( nauczyciel języka polskiego )

II. Cele konkursu:

 – Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne

– Popularyzowanie wśród uczniów twórczości księdza Jana Twardowskiego

– Odwoływanie się do nieprzemijających wartości poezji księdza Jana Twardowskiego w duchu szacunku względem siebie nawzajem oraz świata przyrody

 III. Zasady konkursu

  1. W konkursie biorą udział uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie
  2. Każda klasa zgłasza 5 najlepszych prac.
  3. Format prac plastycznych powinien być nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
  4. Tematem pracy jest zilustrowanie wybranego wiersza księdza Jana Twardowskiego.
  5. Technika prac jest dowolna: rysunek kredką, pastelami, farbami, tuszem, węglem,  collage (kolaż), witraż, wydzieranka – do wyboru przez uczestnika konkursu.
  6. Każdy uczestnik konkursu może oddać tylko jedną pracę. Do pracy należy dołączyć tekst wiersza ks. Jana Twardowskiego.
  7. Prace po konkursie stanowić będą własność organizatorów konkursu i nie zostaną zwrócone.

IV. Termin oddania prac – do 16 stycznia 2023 roku.

V. Rozstrzygnięcie konkursu – 18 stycznia 2023 roku.

– Najlepsi uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody oraz cząstkową ocenę celującą z plastyki i religii.

– Nazwiska laureatów konkursu zostaną podane do wiadomości na apelu szkolnym, umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz opublikowane w Tuchowskich Wieściach i Kurierze Tuchowskim.

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w obu konkursach!

 

Dziękuję za pomoc wychowawcom klas III-VI!

%d