Aktualności

Gra terenowa Tacy jak my. Historia Żydów w okupowanym Tuchowie 1939-1945

Po raz kolejny młodzież wzięła udział w grze terenowej „Tacy ja my. Historia Żydów w okupowanym Tuchowie 1939-1945”. Gra jest elementem wielkoletniej innowacji programowej przygotowanej dla uczniów klas ósmych o sytuacji Żydów w czasie okupacji niemieckiej.
27 października o godzinie 10.30 czteroosobowe drużyny rozpoczęły rywalizację. Dla uczestników przygotowano 13 zagadek dotyczących historii Żydów oraz samego miasta w czasie II wojny światowej. Podczas gry młodzież musiała wykazać się wiedzą ogólną z różnych dziedzin nauki: historii, języka polskiego, geografii oraz informatyki i matematyki. Ważnym elementem gry były umieszczone na karcie zadań ciekawostki
o zabytkach, postaciach, które tworzyły naszą lokalną historię oraz dokumentach, które w czasie wojny regulowały sytuację Żydów w Polsce. Z tych dodatkowych informacji młodzież napisała mini test na końcu gry. W Muzeum Miejskim, którego oddział mieści się w Domu Kultury uczniowie wysłuchali wykładu p. Anny Madejskiej na temat lokalnego patrioty, żołnierza Batalionu „Barbara” – Jerzego Pertkiewicza. Wszystkie drużyny podczas gry były bardzo zaangażowane w odkrywaniu wzruszających historii naszej małej Ojczyzny. Za udział w grze uczniowie otrzymali upominki, które ufundowała Rada Rodziców. Zdobywanie wiedzy poprzez aktywne działanie pozwala uczniom zastosować posiadaną już wiedzę, lepiej zrozumieć wydarzenia, które wpisują się w tragiczną historię również naszej miejscowości.

Wyniki gry:

I miejsce – 8c

II miejsce – 8d

III miejsce – 8a

IV miejsce – 8b

Beata Gut-Lisak

Fotorelacja

%d bloggers like this: