PODSUMOWANIE PROJEKTU CZYTELNICZEGO „READING IS MAGIC”

Przez cały rok szkolny uczniowie klas drugich uczestniczyli w projekcie czytelniczym „Reading is magic”, który miał na celu zachęcić dzieci do czytania w języku angielskim oraz zwiększyć motywację do nauki języka.

Chętni uczniowie wzięli dodatkowo udział w konkursie, który polegał na rozwiązaniu 5 testów sprawdzających słownictwo i zrozumienie przeczytanych książek.

W konkursie wzięło udział 23 uczniów. Najlepsze wyniki uzyskali:

Miejsce 1: Michał Mazur kl. 2b

Miejsce 2: Maja Bartkowska kl. 2a

Miejsce 3: Julia Michałek kl.2a, Michał Karaś kl. 2b

Wszyscy uczestnicy części konkursowej otrzymają dyplomy, a laureaci otrzymają książki anglojęzyczne ufundowane przez Radę Rodziców.

Dziękuję wszystkim uczniom za udział i zaangażowanie.

Aneta Rzeszutko

%d bloggers like this: