Pamięci Żołnierzy Wyklętych

4 marca 2022r. drużyna z naszej szkoły wzięła udział w IV Pieszym Rajdzie Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Naszą Szkołę prezentowali: Anna Styrkowiec, Emilia Michałek, Lena Starzyk, Julia Osika, Mirosław Sus, Bartosz Gawron, Samuel Małopolski, Jan Szary i Hubert Kajmowicz. Opiekunami były  Bernadeta Baran i Natalia Czachor.

W tym roku trasa biegła z Cmentarza parafialnego w Tuchowie- od miejsca pochówku rodziny Solarzów- pod pomnik pamięci rodziny Solarzów,  rozstrzelanych 16 III 1944r. przez Niemców. Rodzina ta poniosła wielką ofiarę w czasie II wojny światowej. Zginęli rodzice i czworo dzieci. Jeden z synów Solarzów poległ w walce 13 V 1944r. jako żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej. Najstarszy syn Franciszek po zakończeniu wojny i po powrocie z przymusowych robót w Niemczech w 1948r. przystąpił do organizacji antykomunistycznej  „Międzymorze” przyjmując pseudonim Puszczyk. Po rozbiciu tej organizacji Franciszek wstąpił do zbrojnej konspiracji antykomunistycznej.  W 1952r. został aresztowany i po brutalnym śledztwie skazany na śmierć. Zamordowany 6 III 1954r. w więzieniu na Montelupich w Krakowie.   Całe swoje młode życie był wierny Bogu i Ojczyźnie.                                                                                                     

W czasie rajdu reprezentanci naszej drużyny- Anna Styrkowiec i Emilka Michałek wzięły udział w Konkursie Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, zajmując wysokie II miejsce. W czasie uroczystości pod pomnikiem rodziny Solarzów rozstrzygnięto konkurs plastyczny na projekt okładki Komiksu „Żołnierze Wyklęci”. II miejsce zajęła uczennica klasy 7b Lena Starzyk a I miejsce uczeń kl. 8b Jan Szary. Uczniowie otrzymali dyplomy i piękne nagrody ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Wysłuchaliśmy również bardzo ciekawej prelekcji pracownika IPN- u nt. trudnej historii powojennej i walki jaką podjęli z narzuconą Polsce komunistyczną władzą Żołnierze Niezłomni.

Bernadeta Baran

%d bloggers like this: