Konkurs plastyczny „Happy Valentine’s Day”

Regulamin Konkursu „Happy Valentine’s Day”

Tematyka konkursu

W dniu 14 lutego przypada coroczne święto zakochanych. Nazwa pochodzi od św. Walentego, a zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem). Z tej okazji został zorganizowany konkurs plastyczny „Happy Valentine’s Day” polegający na wykonaniu najpiękniejszej kartki walentynkowej z wierszykiem w języku angielskim.

 

Cele konkursu:

  • Wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego
  • Rozwijanie kreatywności, umiejętności selekcjonowania i wykorzystywania informacji
  • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów
  • Uatrakcyjnienie procesu ucznia się

Udział w konkursie:

  • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-IV
  • Uczestnik konkursu może złożyć tylko 1 pracę
  • Praca na odwrocie powinna zawierać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczestnik
  • Pracę konkursową należy złożyć w pokoju nauczycielskim na III piętrze do 14 lutego
  • Składając pracę zgadzasz się na jej publikację na stronie szkoły i Facebooku
  • Wyniki konkursu zostaną opublikowane 16go lutego

 

Jury i nagrody:

Kryterium oceny pracy: pomysłowość, estetyka wykonania i ogólny wyraz artystyczny

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom, a zwycięzcy nagrody rzeczowe oraz ocenę cząstkową z języka angielskiego.

 

Zapraszamy!

%d bloggers like this: