„Szkoła pamięta”

Uczniowie klas siódmych i ósmych podczas lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. Przy wspólnych, bezimiennych mogiłach poległych żołnierzy porozmawialiśmy o odpowiedzialności młodego pokolenia za pielęgnowanie pamięci o przeszłości. Pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej na ulicy Ignacego Daszyńskiego również zapaliliśmy symboliczną świeczkę. Wielu uczniów odnalazło na pomniku wykute nazwiska członków swoich rodzin.  Te ważne miejsca to symbole naszej małej Ojczyzny. Trzeba je odwiedzać, aby uświadamiać młodzież, że nasza lokalna historia na tle wydarzeń historycznych Polski jest wyjątkowa.

%d bloggers like this: